Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 120

Coaching i mentoring wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jarosław Piwowarczyk
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1575

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: umiejętność słuchania, etapy procesu szkolenia, szkolenia w miejscu pracy, szkolenia w oderwaniu od pracy, techniki wspólne, asystentura, szkolenie, podróże motywacyjne, coaching,

Zarządzanie kapitałem intelektualnym cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1351

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w XXI wieku, model Petersa i Watermana, turbulencje otoczenia, ewolucja zarządzania w XX wieku, era 6 generacji, cechy gosp...

Zarządzanie kapitałem intelektualnym cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1393

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: wartość niematerialna, aktywa intelektualne, kapitał intelektualny – relacja pojęć, zasoby niematerialne, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, zasoby materialne, rzeczowy majątek trwały, finanse, zapasy, relacje będą...

Badania operacyjne - wykłady - Teoria gier

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Jaworski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2765

jpeg. Notatka to materiały z wykładu zawierająca następujące informacje: ogólna charakterystyka badań operacyjnych, metodami optymalizacji, gry z naturą, gry dwuosobowe o sumie zero, elementy programowania nieliniowego,

Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1890

Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki biznesu5 października 201016:14 Hasło do kursu e-learningowego: eb2011 Przedsiębiorcy kierują się własnym interesem. Świadczą usługi nie z altruistycznych potrzeb, ale z troski o własny interes i maksymalizację zysków. Egoizm przedsiębiorców często ...

Metoda reprezentacyjna cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3381

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu metoda reprezentacyjna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. Przykład 1 Badaniu poddano partię kiełbasy ...

Metoda reprezentacyjna cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3024

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu metoda reprezentacyjna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. Przykład 1 Badaniu poddano partię kiełbasy ...

Rachunek prawdopodobieństwa cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Papież
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3689

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami (dodatkowe pliki w formacie .doc) – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu rachunek prawdopodobieństwa. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. ZADA...

Rachunek prawdopodobieństwa cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Papież
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2065

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami (dodatkowe pliki w formacie .doc) – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu rachunek prawdopodobieństwa. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. ĆWIC...

Rachunek prawdopodobieństwa cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Papież
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2198

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami (dodatkowe pliki w formacie .doc) – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu rachunek prawdopodobieństwa. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. ĆWIC...