Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 114

Metody badań ilościowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody badań jakościowych i ilościowych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1953

Projekt badawczy metody badań jakościowych i ilościowych Praca zawodowa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Skład zespołu: Agnieszka Szczypczk - koordynator Małgorzata Łabno Monika Motyka Aleksandra Sawczyk Bartosz Stolarczyk Cel badania Celem badania jest analiza poziomu aktywności z...

Wspolczesne teorie socjologiczne -wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Mucha
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1897

Współczesne teorie socjologiczne Prof. Janusz Mucha jmucha@post.pl 5spotkań po 4 godziny Wykład 1 06-10-2006 Współczesne teorie socjologiczne - to koncepcje, które pojawiły się po II wojnie światowej, były jednak zakotwiczone w tym co się działo wcześniej. Jest to umowne rozumienie współczesn...

Współczesne teorie socjologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Maciej Frykowski
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3241

Współczesne teorie socjologiczne dr M. Frykowski Funkcjonalizm Nurt bioekologiczny Teoria konfliktu Teoria wymiany Interakcjonizm Teoria strukturalistyczna Teoria krytyczna „Teorie to opowieści o tym jak i dlaczego powstają wydarzenia” Turner Czy teorie socjologiczne są i mogą być teoriami...

Prawo cywilne Definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Prawo - Definicje Moralność - to takie normy, które mówią nam co jest dobre a co złe. Sprawiedliwość - to wartość Prawo - zespól norm ustanowionych i uznawanych przez państwo, które sprawuje nad nim kontrolę przez środki przymusu (stosowane w ostateczności).

Prawo Handlowe - Przedsiębiorstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 854

Prawo Handlowe Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo to podstawowa jednostka gospodarki, wyodrębniona od względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, realizująca zasadę maksymalnej efektywności gospodarowania. 2. Przedsiębiorca Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przed...

Szkoły Zarządzania Wady i Zalety

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1533

Przedstawienie szkoły Założenia koncepcji Zalety (pozytywne efekty) Wady (negatywne skutki) Podejście klasyczne - według F.W. Taylor'a - naukowe zarządzanie Teoria ta zajmuje się poprawą osiąganych wyników przez poszczególnych pracowników, jak również doskonaleniem technologii, maszyn i narzędz...

ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3451

Literatura obowiązkowa: J.A.F.Stoner , R.E.Freeman, D.R.Gilbert , Kierowanie , PWE, Warszawa 2001. J.Machaczka, Podstawy zarządzania , AE Kraków 2002. Przykładowa literatura uzupełniająca: A.K.Koźmiński, D.Jemielniak, Zarządzanie od podstaw Podręcznik Akademicki , Wydawnictwa Akademickie i Prof...

Elementy organizacji. Cele i funkcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2408

TEMAT 2 ORGANIZACJA. ELEMENTY ORGANIZACJI. CELE I FUNKCJE ZARZĄDZANIA A. ORGANIZACJA Organizacje p owstają, aby realizować określonego rodzaju cele, przezwyciężając granice możliwości pojedynczych osób. Przyczyniają się do rozwoju cywilizacji, przechowując i rozszerzając wiedzę ludzi, opracowując...

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1610

TEMAT 3 PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE A. PLANOWANIE Planowanie to wytyczanie celów oraz określanie sposobów ich realizacji. Planowanie obejmuje sprecyzowanie: celów, do których zmierza organizacja (czyli tego co ma być zrobione) sposobów/metod działania oraz środków, które mają służyć w realizacji...

MIEJSCE I ROLA KIEROWNIKÓW W ORGANIZACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505

TEMAT 5 MIEJSCE I ROLA KIEROWNIKÓW W ORGANIZACJI A. KIEROWANIE Potrzeba kierowania jest naturalną konsekwencją pracy grupowej. Funkcja ta była określona przez H.Fayola jako „rozkazywanie”. Później nazywano ją: motywowaniem, przewodzeniem, decydowaniem rozkazodawczym, pobudzaniem, kierownictwem ...