Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 109

Matematyka finansowa - oprocentowanie lokat ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6055

Matematyka Finansowa - cwiczeniaRodzaje oprocentowaniaOprocentowanie lokaty – podstawowe pojęcia i symbole– wartość teraźniejsza (początkowa, bieżąca, aktualna)– wartość końcowa (przyszła)Odsetki:s...

Matematyka finansowa - zmienne stopy procentowe i inflacja ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 6272

Dokument zawiera treść siedmiu zadań, do kilku z nich dołączona jest odpowiedź w formie samego wyniku, bez obliczeń.                                                                                                                                                                                       ...

Matematyka finansowa - weksle ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 8386

odsetki płatne z góry nie są opodatkowane. Która lokata jest korzystniejsza dla klienta dysponującegokapitałem 2000 [zł]?Zad.3. Bank pobiera opłatę za udzielenie kredytu w postaci dyskonta handlowego przy rocznej stopiedy...

Matematyka finansowa - bony skarbowe ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 6832

W dalszej części dokumentu znajduje się sześć przykładowych zadań, do niektórych z nich podane są odpowiedzi w formie wyniku.                                                                                                                                                                              ...

Matematyka finansowa - wkłady oszczędnościowe z uwzględnieniem inflacj...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 7441

Z notatki można się dowiedzieć: jak policzyć oprocentowanie wkładów oszczędnościowych z uwzględnieniem inflacji, wartość realną ciągu wpływów, jaki jest wzór dla wkładów z dołu, jaki jest wzór dla wkładów z góry, jak obliczać rentę kapitałową, jak liczyć rentę wieczystą, jak wygląda wzór na rentę w...

Rachunkowość - polityka rachunkowości WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4627

Rachunkowość - wykład  Polityka rachunkowości  str. 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI  Przez politykę rachunkowości (politykę bilansową) można rozumied zasadę, konkretne prawidła, metody, konwencje, reguły i praktyki przyjęte przez jednostkę gospodarcze przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdao finansowyc...

Rachunkowość - Sprawozdawczość finansowa WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5040

Rachunkowość - wykład  Sprawozdawczośd finansowa  str. 1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA  Sprawozdawczośd finansowa – to zbiór informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki gospodarczej – sporządzonym za dany okres z zastosowaniem odpowiednich formuł, ich opisu i prezentacji...

Finanse - rynek finansowy ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2261

Finanse – dwiczenia  Rynek finansowy  1 RYNEK FINANSOWY  System finansowy – to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi Podstawowe elementy systemu finansowego: - instytucje finansowe - instrumenty finansowe - rynki finansowe - zespół norm ...

Finanse - rynek kapitałowy ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3437

Finanse – dwiczenia  Rynek kapitałowy  1 RYNEK KAPITAŁOWY Obligacja – papier wartościowy poświadczający zobowiązanie dłużne emitenta obligacji wobec jej właściciela na określoną sumę wraz ze zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach. Może także zawierad zobowiązanie emitenta d...