Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 108

Finanse - Finanse jednostek samorządu terytorialnego WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 938
Wyświetleń: 6496

Dokument ma 4 strony zawiera informacje na temat: co to jest zdecentralizowany model dochodowości, model scentralizowany i model mieszany, co się składa na dochody gminy, jakie wyróżniamy rodzaje podatków lokalnych, co się składa na dochody transferowe oraz na subwencje ogólne oraz dotacje celowe, ...

Finanse - polityka monetarna ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2835

Ćwiczenia prowadzi mgr Barbara Grabińska. Dokument ma dwie strony i zapisany jest w formacie .pdf. Notatka zawiera informacje na temat: jakie wyróżniamy funkcje i zadania banku centralnego, jakie kraje posiadają największe rezerwy dewizowe, jakie wyróżniamy instrumenty polityki pieniężnej banku ...

Geografia ekonomiczna - Środowisko geograficzne a człowiek - WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3269

Dokument ma 5 stron, zapisany jest formacie .pdf. Notatka zawiera informacje na temat: co to jest choroba górska, co to jest i jak powstaje wiatr halny (rysunek), jakie są skutki działania halnego w Stanach Zjednoczonych (chinook), jaki wpływ może mieć klimat, jaki jest wpływ człowieka na środow...

Geografia ekonomiczna - Turystyka - WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4921

Dokument ma 4 strony, zapisany jest w formacie .pdf. W notatce znajdują się informacje: jakie wyróżniamy cele turystyki i przyczyny jej rozwoju, jakie czynniki mogą obniżyć czasowo ruch turystyczny, co to są kraje emisji gospodarczej, jakie są najbardziej znane w Europie miejsca wypoczynku oraz...

Geografia ekonomiczna - Mapa polityczna- WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4816

Dokument ma 3 strony, zapisany jest w formacie .pdf. Z notatki można dowiedzieć się: jakie warunki prawa międzynarodowego musi spełniać państwo, by mogło zostać za nie uznane, ile na świecie mamy obecnie państw, ilość państwa na poszczególnych kontynentach, miejsce Polski na świecie pod względe...

Makroekonomia - Rynek pracy i bezrobocie WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 7000

Dokument ma 4 strony, umieszczony jest w formacie pliku .pdf. Notatki dotyczą rynku pracy i bezrobocia. Z dokumentu można się dowiedzieć: co to jest popyt na pracę i od czego zależy, co to jest popyt pochodny, optymalne zatrudnienie przy danej płacy realnej, co to jest i co ilustruje krzywa krań...

Filozofia- wykłady dr Kot Dobrosław

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosław Kot
 • Filozofia
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 7609

Opracowany zestaw pytań obowiązujących na egzamin u dr Dobrosława Kota. 14-stronicowa notatka w formacie doc została opracowana na podstawie Tatarkiewicza i składa się z dokładnie opisanych myślicieli: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Heraklit z Efezu, Demokryt z Abdery, ...

Cechy usług i cechy marketingu usług na przykładzie Alior banku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Śmigielska
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 6531

Cechy usług i cechy marketingu usług na przykładzie Alior Banku, stworzoną na potrzebę zaliczenia ćwiczeń u dr hab. Grażyny Śmigielskiej - ćw. marketing w handlu i usługach. Prezetacja składa się z 19 slajdów. Na slajdach tych opisane są natępu...

Zarządzanie projektami - wykłady prof. Adam Stabryła

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 9275

7 stron w formacie doc. W treści notatki można znaleźć takie zagadnienia jak: projekty, usprawnianie systemu, modernizacja, dokumentacja rozwiązań użytkowych, koncepcja modelowa, projekty typu prognostycznego, projekty typu diagnostycznego, efekty rzeczowe,

Ekonomika - wykłady - prof. Chomątowski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomątowski
 • Ekonomika
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 9779

15 stron opracowań w formacie doc. Notatka pozwala zapoznać się między innymi z takimi pojęciami jak: co to jest przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, własność środków produkcji, zakład: firma: spółka: zakład pracy: organizacja: podmiot gospodarczy: jednostka gospodarcza, atrybuty or...