Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 107

Finanse - Europejski bank centralny WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2835

Dokument ma 3 strony i można się z niego dowiedzieć: co to jest Europejski Bank Centralny, jak wygląda struktura banków centralnych, co to jest System Rezerw Federalnych FED, jak wygląda system bankowy w Polsce, w jaki sposób pow...

Finanse - Kategorie finansowe dłużne WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 770
Wyświetleń: 6720

Dokument ma 3 strony i zawiera informacje na temat: jakie wyróżniamy kategorie finansowe, czym się różni kredyt od pożyczki, jakie są funkcje kredytu, co to jest ustawa antylichwiarska, co to jest kredyt konsumencki, co to jest deficyt ...

Budżet państwa - finanse publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4256

Budżet państwa Pierwszy budżet uchwalony w Polsce Dokument "Oboyga Narodów - Skarbu Koronnego i Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego - Tabelle intrat i ekspensy rocznej ordynaryjnej i ekstraordynaryjnej" uznawany został za pierwszy budżet Państwa Polskiego. Został uchwalony przez Sejm w...

Finanse Przedsiębiorstw konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3227

Tematem przewodnim są wybrane zagadnienia kapitału przedsiębiorstwa. W notatce zawarte są informacje takie jak: rodzaje i formy kapitału przedsiębiorstw, charakterystyka kapitału własnego, kapitał własny, kapitał obcy, dostępność do kapitału, koszty poszczególnych form kapitału. Dodatkowo p...

Finanse publiczne UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

Informacje zawarte w notatce to: sektor finansów publicznych, ustawa o finansach publicznych, klasyczna nauka o finansach, funkcja alokacyjna, cechy dóbr publicznych, dobra społeczne, funkcja redystrybucyjna, krzywa Lorentza, podmioty sektora finansów publicznych. A także: formy organizacyjno- pr...

Zarządzanie strategiczne-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 5019

Są to pisane komputerowo wszystkie wykłady z zarządzania strategicznego na UEK z semestru zimowego. Jakie tematy zostały poruszone? Cele stosowania metod, proces zarządzania strategicznego, koncepcje opracowywania strategii, problemy związane z opracowaniem strategii nowoczesnych firm, przy szybki...

Zarządzanie procesowe - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 9947

W dokumencie znaleźć można opracowane zagadnienia do egzaminu z przedmiotu realizowanego na I roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka ma objętość 18 stron w formacie docx. W treści pracy wyróżnić można 10 głównych rozdziałów. Pierwszy dotyczy zagadnień z przedmiotu, takic...

Makroekonomia - Rodzaje polityki monetarnej WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4116

Z notatki można się też dowiedzieć kim byli: John R. Hicks, Modigliani i Hansen. Makroekonomia – wykład  RODZAJE POLITYKI MONETARNEJ  str. 1 RODZAJE POLITYKI MONETARNEJ  Zmiana podaży pieniądza – polityka monetarna  1.  Ekspansywna polityka monetarna – polega na takim wykorzystywaniu narzędzi poli...

Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej IS WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4095

Dokument ma dwie strony i zawiera wykresy oraz informacje na temat: jakie są warunki równowagi na rynku dóbr i usług, co wyraża krzywa IS, od czego zależy nachylenie krzywej IS, wygląd krzywej IS w ujęciu keynesowskim, monetarystycznym oraz real...

Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej LM WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5873

Dokument ma trzy strony, zawiera wykresy i informacje na temat: co to jest i kiedy występuje równowaga na rynku pieniężnym, kiedy zachodzi nadwyżka podaży pieniądza, od czego zależy nachylenie krzywej LM, jak wygląda krzywa LM w ujęciu keynesowskim, monetarystycznym oraz w gospodarce realnej, co i ...