Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 103

Podstawy prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1848

Zawiera w sobie wiele informacji z różnych obszarów prawa, a to wszystko na 23 stronach. Z tematem zaczynamy się zapoznawać od podziału norm i zdarzeń prawnych. Następnie zapoznamy się z rodzajami władzy sądowniczej w Polsce, również z działaniem Trybunału Konstytucyjnego. Następnie znajdzie się ...

Socjologia pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2345

Do każdego pytania jest zawarta odpowiedź. Pytań jest 60 i dotyczą one takich zagadnień jak: podejście strukturalne do analizy stosunków międzynarodowych, megatrendy stosunków międzynarodowych, skutki kolonizacji, cechy moralizmu, interakcjonizm, Gumplowicz a analiza państwa, znaczenie roli elit w ...

Ergonomia ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ergonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5145

Dokument ma 8 stron, zapisany jest w formacie .pdf i porusza zagadnienia takie jak: ergonomia, zalecenia ergonomii, BHP, psychologia inżynieryjna, antropometria pracy, fizjologia pracy, h...

Proces zarządzania - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3024

Dokument ma 43 strony, zawiera skany notatek odręcznych, zapisany jest w formacie .pdf i porusza zagadnienia takie jak: główne podejścia badawcze, podejście klasyczne, podejście menadżersko - ekonomiczne, podejście informatyczne, istota podejścia procesowego, pojęcie i zakres zarządzania procesoweg...

Ekonomika wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3584

W ramach wykładów poruszane były następujące zagadnienia: przedsiębiorstwo, cechy przedsiębiorstwa, maksymalizacja zysku, cele przedsiębiorstwa, sektorowy podział przedsiębiorstw, strategia specjalizacji, metody wyceny przedsiębiorstw, metoda majątkowa, tworzeniowa, likwidacyjna, dochodowe metody w...

Finanse wykl

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 4746

pdf. Dokument ma 38 stron i porusza takie zagadnienia jak: istota finansów, mechanizm kreacji pieniądza, depozyt, kredyt bankowy, bank centralny, banki komercyjne, instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne, metoda łagodnej perswazji, refinansowanie banku, weksle, weksel własny,...

Podstawy marketingu wykł.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2597

Fazy rozwoju koncepcji marketingu, wybrane definicje marketingu, koncepcja 4P, 4C. Marketing dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, hierarchia potrzeb wg Maslova. Segmentacja rynku...

Statystyka sem4 2/2 wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Podolec
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6076

Przedmiot prowadzi prof. dr hab. Barbara Podolec. Dokument ma 27 stron i jest w formie skanów czytelnych notatek odręcznych. Notatka porusza zagadnienia takie jak: zmienna losowa jednowymiarowa, zmienna losowa typu skokowego, funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej, dystrybuanta, średnia arytme...

Systemy wynagradzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2135

Tematem notatki są systemy wynagrodzeń, plik zawiera 8 stron odręcznych, ale bardzo czytelnych notatek. Dokładne zagadnienia są następujące. Definicja wynagrodzenia, funkcje wynagrodzenia: dochodowa, kosztowa, motywacyjna, społeczna, czynniki kształtujące wysokość wynagrodzenia:w

Finanse - Finanse gospodarstw domowych WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 700
Wyświetleń: 7483

Dokument ma 4 strony i zawiera informacje na temat: co to jest gospodarstwo domowe, jakie są funkcje gospodarstw domowych, co to są finanse gospodarstw domowych, jak wygląda klasyfikacja gospodarstw domowych, co to są decyzje finansowe gospodarstwa domowego, jakie są motywy z jakich gospodarstwa do...