Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 102

Polityka pieniężna -wykłady, dr Irena Papież

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 9352

Dokument ma 30 stron i porusza takie zagadnienia jak: teorie popytu na pieniądz, optimum w sensie V. Pareto, cena na rynku doskonale konkurencyjnym, konkurencja doskonała, klasyczna teoria pieniądza, prawo Saya, model I. Fisher?a (teoria ilościowa), efekt A.C. Pigou, klasyczna a Keynes?owska teoria...

Zarządzanie instytucjami Kredytowymi, Jurkowska, egzamin, test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 12950

Test, pytania na egzamin. Do jednego z zestawu pytań także odpowiedzi. 1. Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez banki komercyjne, zaliczamy. 2. Dywersyfikacja, jako metoda ograniczania ryzyka, to metoda opisana po raz pierwszy przez. 3. Operacyjne zarządzanie płynnością banku odbywa się. 4....

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Polityka regionalna
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 9275

Dokument ma objętość 26 stron w formacie doc. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: region, regionalizm, regionalizacja, struktury samorządowe, makroregiony, subregiony, mikroregiony. Kolejne tematy realizowane podczas wykładów i opisane w notatce to: ewolucja praktyki po...

Mikroekonomia - Ograniczoność zasobów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2506

Rzadkość oznacza, że nigdy nie będziemy mieli wszystkiego, co chcielibyśmy mieć. W ekonomii pojęcie rzadkości odnosi się do sytuacji, w której dostępne zasoby czynników produkcji są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Rzadkość jest konsekwencją ograniczoności zasobów. Konieczno...

Finanse miedzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2184
Wyświetleń: 7623

4-stronicowa notatka w formacie docx. Pojęcia pojawiające się w notatkach z przedmiotu finanse międzynarodowe: spread, czynniki determinujące kursy walut, fundamentalne, niefundamentalne, zewnętrzne, wewnętrzne, teoria kształtowania się kursów walutowych,

Finanse publiczne - Dochody jednostki samorządowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4242

Obliczanie jej opiera się na porównywaniu wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na l mieszkańca gminy z analogicznym wskaźnikiem wyliczonym w skali kraju. Kwotę wyrównawczą, jako element składowy części podstawowej subwencji ogólnej, otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik podstawowych dochodów...

Charakterystyka warunków rozwoju przedsiębiorstwa GlaxoSmithKline

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442

Praca powstała w ramach przedmiotu zarządzanie rozwojem organizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Plik w formacie doc. obejmuje 18 stron, na których rzeczowo zostały opisane takie obszary jak: ogólna pozycja sektora w którym działa przedsiębiorstwo-analiza sektora farmaceutycznego, c...

Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 735
Wyświetleń: 8785

Przedmiot prowadzi prof. fr hab. Andrzej Prusek. Dokument ma 4 strony, zawiera w sumie 9 pytań i porusza następujące zagadnienia: czynniki endogeniczne i egzogeniczne rozwoju regionów, cele, podmioty, instrumenty polityki intraregionalnej w Polsce, skuteczność polityki intraregionalnej, koncepcja r...

Gospodarka regionalna-pytanie i odp2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3479

Zawiera 4 pytania wraz z odpowiedziami. Dzięki tej notatce dowiesz się czym są strategiczne sektory gospodarki regionalnej, na czym polega restrukturyzacja gospodarki regionalnej, na czym polega budowanie korzyści względnych związanych z położeniem geograficznym, czym jest łamanie barier rynkowych ...

Mikroekonomia wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1617

Przedmiot prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez dr Zofię Mierzwa. Informacje zawarte poruszają kwestie takie jak: przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, funkcja produkcji w okresie krótkim, produkt całkowity, krzywa Knight`a, produkt krańcowy, produkt przeciętny, koszty produ...