wielkopolskie

Doradztwo i coaching Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Głównym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z wiadomościami i umiejętnościami z zakresu doradztwa i coachingu. Program na tym kierunku studiów zawiera następujące treści: diagnozowanie procesów psychologicznych w organizacji, umiejętność wieloaspektowego podejścia do problemów, projektowanie działań pomocowych, przyspieszenie tempa rozwoju, poprawa efektów działania i wykorzystania potencjału, świadczenie usług o charakterze trenerskim i doradczym w zakresie polityki i handlu, zarządzanie zasobami ludzkimi, przygotowanie sesji coachingowej, sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, budowanie zespołu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami i czasem, wiarygodne przywództwo czy wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem, umiejętność pracy w międzynarodowym zespole oraz rozwinięte zdolności komunikacyjne, znajomość metod kreatywnych, umiejętności analityczne oraz korzystanie z narzędzi informatycznych.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Doradztwo i coaching na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Przedmioty: