Wyniki wyszukiwania dla frazy: Doradztwo i coaching

Zadanie domowe wprowadzenie do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. Coaching...

Wprowadzenie do pracy - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Małgorzata Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. Coaching...

Coaching i mentoring wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jarosław Piwowarczyk
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1575

, asystentura, szkolenie, podróże motywacyjne, coaching, mentoring, typy mentorów, tematyka szkoleń wstępnych...

Coaching - Mentoring

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1561

/mentoring_coaching.htm Mentoring i coaching Doradztwo     MENTORING Proces sprawowania opieki nad pracownikiem w różnych...

Coaching i mentoring

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Marcin Zdrenka
 • Mentoring i coaching w organizacji
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3122

Coaching i mentoring 1. STADIA CYKLU UCZENIA SIĘ KONKRETNE PRZEŻYCIE (KP) W tym stadium cyklu...

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

się bezkonfliktowo, udzielając cennych rad. Korzyści mogą okazać się większe niż się można spodziewać. Coaching...

Szkolenia pracowników

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 861

są stworzone przez firmę PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa tzw. tabele kompetencyjne. Opisują one zbiór...