wielkopolskie

Terapia zajęciowa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Głównym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiadomościami i umiejętnościami z zakresu szeroko rozumianej terapii zajęciowej. Student dowie się m.in. o sposobach budowania profesjonalnych relacji z osobami zarówno zdrowymi, jak i chorymi, z ich środowiskiem społecznym, rodziną oraz całym najbliższym otoczeniem. Ponadto studenci będą potrafili dostrzegać w swoim otoczeniu osoby holistyczne oraz ich potrzeby psychiczne, duchowe i fizyczne. Dodatkowo studenci będę zachowywać autonomię własną, jak i szanować autonomię innych ludzi i grup społecznych, z którymi będą w relacjach, polegających na współpracy.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Terapia zajęciowa na Uniwersytecie Medycznym

Przedmioty: