lubelskie

Animacja kultury Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiedzę przyswajaną na studiach można podzielić na trzy bloki - wiedzy teoretycznej o kulturze, o pedagogice (wychowaniu dzieci i młodzieży) oraz andragogice (czyli działań wychowawczych wśród dorosłych), a także jak ową kulturę organizować - jak prowadzić konkretne działania tak, aby przyniosły największe efekty. Dzięki temu będziesz wiedzieć jak organizować zajęcia kulturalne, zachęcać do uczestnictwa w nich oraz jak je prowadzić tak, aby dostarczały uczestnikom wiedzy o kulturze, sztuce oraz rozwijały ich pasje o talenty artystyczne. W dużej mierze będą to zajęcia warsztatowe, interaktywne. Będziesz rozwijać własne talenty artystyczne oraz zainteresowania kulturą i jednocześnie uczuć się jak można prowadzić takie zajęcia dla innych.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Animacja kultury na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Przedmioty: