łódzkie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Uniwersytet Łódzki

Głównym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z wiadomościami i umiejętnościami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Program na tym kierunku studiów zawiera następujące treści: budowanie i podtrzymywanie relacji międzyludzkich, rekrutacja pracownicza, wdrażanie pracownicze, kontrola pracy, ewaluacja kadr, systemy nagradzania, skuteczne motywowanie, coaching oraz projektowanie karier.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim

Przedmioty: