łódzkie

Studia polsko-niemieckie Uniwersytet Łódzki

Głównym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z wiadomościami i umiejętnościami z zakresu studiów polsko-niemieckich. Program na tym kierunku studiów zawiera następujące treści: miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, terminy nauk filologicznych i kulturoznawstwa, literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historia, terminologia i metodologia z zakresu nauk filologicznych, kulturoznawstwa, natura i struktura języków: niemieckiego i polskiego, metody interpretacji tekstów oraz wybranych mediów, historia najnowsza społeczeństw: polskiego i niemieckiego, problemy wielojęzyczności i komunikacji językowej.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Studia polsko-niemieckie na Uniwersytecie Łódzkim

Przedmioty: