łódzkie

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne Uniwersytet Łódzki

MISHUS – to nowa propozycja w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Opolskiego. Swoją formą nawiązuje do tradycji wypracowanych przez Uniwersytet Warszawski. Studenci, którzy wybierają ten tryb studiowania otrzymują wyjątkową szansę stworzenia indywidualnego programu studiów, zgodnego z własnymi zainteresowaniami, w oparciu o zajęcia proponowane przez wybrane kierunki humanistyczne i społeczne uniwersytetu. W roku akademickim 2012/2013 ten tryb studiowania oferują Wydział Teologiczny, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Historyczno-Pedagogiczny na następujących kierunkach i specjalnościach: Filozofia, Historia, Nauki o Rodzinie, Pedagogika, Prawo, Teologia. Student MISHUS w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym organizuje sobie przebieg indywidualnego toku studiów, w oparciu o standard kształcenia kierunku wiodącego, z którego chce otrzymać dyplom w ramach studiów międzyobszarowych. Korzysta przy tym z oferty Instytutów, które zgłosiły akces do MISHUS. Podejmujący je winni wykazać się intensywną pracą, samodzielnością i samodyscypliną. Konstruowanie indywidualnego programu studiów, przy pomocy opiekunów naukowych, pozwoli na realizacje takiego trybu studiowania, który może być źródłem prawdziwej satysfakcji ze zdobycia dogłębnej wiedzy. Kandydaci zaproszeni są na rozmowę kwalifikacyjną.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne na Uniwersytecie Łódzkim

Przedmioty: