łódzkie

Informatyka w języku angielskim Uniwersytet Łódzki

Na kierunku Informatyka kształceni są specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji komputerów i mikrokomputerów, inżynierii oprogramowania, projektowania, zarządzania i utrzymywania systemów informatycznych, baz i hurtowni danych, systemów komputerowych i mikroprocesorowych, systemów transmisji danych, budowy i eksploatacji sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki w medycynie i różnych dziedzinach techniki.Specjalność Advanced Informatics and Control kształci studentów w zakresie zaawansowanych metod projektowania i wdrażania systemów informatycznych na potrzeby gospodarki, z wykorzystaniem metod zarówno klasycznych jak i innowacyjnych. Nacisk w procesie kształcenia położony jest na stronę praktyczną zagadnień z obszaru informatyki, sterowania i technologii. Absolwenci posiadają doświadczenie niezbędne do kontynuowania kariery międzynarodowej w przemyśle jak i w ośrodkach naukowych.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Informatyka w języku angielskim na Uniwersytecie Łódzkim

Przedmioty: