śląskie

International Business Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Specjalność stanowi ofertę studiów w języku angielskim na studiach wieczorowych licencjackich i uzupełniających magisterskich. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie, a także przygotowanie do pracy naukowej. W ramach wykładów do wyboru na poziomie studiów uzupełniających magisterskich, oprócz wykładów w języku angielskim, są również oferowane wykłady w innych językach obcych, głównie niemieckim i francuskim. Studia odbywają się w środowisku międzynarodowym, z udziałem studentów zagranicznych. Elementem programu nauczania są co najmniej semestralne studia odbywane za granicą. Studenci będą mieć możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyboru określonego profilu specjalności. Uzupełnieniem programu studiów są praktyki zawodowe zalecane do odbycia w okresie wakacyjnym po drugim i czwartym roku studiów, w łącznym wymiarze co najmniej sześciu miesięcy.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku International Business na Uniwersytecie Ekonomicznym

Przedmioty: