świętokrzyskie

Edukacja techniczno-informatyczna Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Głównym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą dotyczącą inżynierii wytwarzania, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, metod badań materiałów. Umiejętności jakie posiądzie student to: zastosowanie technik multimedialnych, tworzenie aplikacji w językach programowania, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych. Studia na tym kierunku w swojej ofercie mają do zaproponowania naukę na trzech specjalnościach tj. Specjalności: inżynieria materiałowa z ochroną środowiska, projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo oraz techniki komputerowe w środowisku.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Edukacja techniczno-informatyczna na Politechnice Świętokrzyskiej

Przedmioty: