Wyniki wyszukiwania dla frazy: Kompozycja i teoria muzyki

Skrypt - wstęp do muzykologii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Wstęp do muzykologii
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1057

, rewolucjonizując teorię kompozycji. Dla metodologii nowożytnej teorii muzyki rewolucyjny stał się sposób badań...

Wykład - sounds and society

  • Uniwersytet Warszawski
  • Muzykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

socjologiczne do naszego rozumienia muzyki, pomocnych może się okazać kilka wstępnych uwag na temat teorii...

Metoda Karla Orffa - wykład

  • dr Katarzyna Wojciechowska
  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

on do różnego rodzaju form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji i prozy. Głównym...

Funkcja muzyki- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2058

. Do dnia dzisiejszego powstało wiele teorii na temat wpływu muzyki na organizm ludzki . Wpływ ten dotyczy...

Formizm

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

rzeczywistości w wytworach sztuki - forma - kompozycja, kolory, technika wykonania * muzyka, taniec, architektura...