Szmulicz - strona 2

Ubezpieczenia - wykład 13

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Wykład 27 maja Przestępczość ubezpieczeniowa Definicje: - to żądania bezpodstawnego odszkodowania albo otrzymania takiego odszkodowania drogą oszustwa (wg CEA) - to ogół przestępstw i wykroczeń, godzących pośrednio lub bezpośrednio w interesy firm ubezpieczeniowych lub rynku ubezpieczeniowego (...

Ubezpieczenia - test 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1078

Testy z forum 1)ryzyko przewrócenia się krzywej wieży w Pizie jest: -czyste -spekulatywne -partykularne 2)Formalnie zakład ubezpieczeń może być: -spółką akcyjną -towarzystwem ubezpieczeniowym -małym tow. reasekuracyjnym 3)Jeżeli zakł. ubezp. przekazuje ryzyko reasekuracyjne innemu zakładowi z ...

Ubezpieczenia - test 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1638

TEST I 1. Kto zarządza ryzykiem: • Państwo • Przedsiębiorstwa • Gospodarstwa domowe 2. Wskaźnik zastąpienia to: • Relacja pierwszej emerytury do ostatniej płacy • Relacja przeciętnej emerytury do przeciętnej płacy • Relacja średniej emerytury i średniej płacy (przeciętnej) 3. W nowym systemie emery...

Ubezpieczenia - test 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1050

8. Wskaźnik zastąpienia w systemie emerytalnym to: • Relacja emerytury do zarobków przed przejściem na emeryturę • Relacja pierwszej emerytury do ostatniej płacy • Relacja indywidualnej emerytury do przeciętnej płacy 9. W systemie ubezpieczeń emerytalnych występują pojęcia: • Niedoboru w

Ubezpieczenia - test 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1820

7. Ustawa o ubezpieczeniach dotyczy: • Ubezpieczeń osobowych i majątkowych 8. W tworzeniu wspólnot ryzyka uczestniczą Zakłady Ubezpieczeń w formie: • S.A., TUW, Mały TUW 9. Ryzykiem zarządza: • Państwo • Przedsiębiorstwo • Gospodarstwa domowe 10. Nadubezpieczenie występuje, gdy: • Wypłacone odszkod...

Ubezpieczenia - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Wykład 19 lutego 2011 Ubezpieczenie - konkretna metoda, rodzaj zabezpieczenia Teorie podejścia do ryzyka: a) ryzyko jako zagrożenie (niebezpieczeństwo) b) ryzyko jako możliwość wystąpienia strat c) ryzyko jako niepewność mierzalna (tę niepewność można przypisać prawdopodobieństwu zrealizowania...

Ubezpieczenia - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Wykład 25 lutego 2011 Schemat ideowy metody ubezpieczenia (ujęcie horyzontalne) ubezpieczający ryzyko  składka  zdarzenie losowe  strata  świadczenie zakład ubezpieczeń Schemat ideowy metody ubezpieczenia (ujęcie wertykalne) ryzyko = (zarządzanie ryzykiem) = składka ubezpieczający: - św...

Ubezpieczenia - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1190

składka ubezpieczeniowa (contribution) -składka zależna od statusu materialnego składka w znaczeniu aktuarialnym - zależy od poziomu wnoszonego ryzyka Wykład 4 marca - notatki ręczne Wykład 11 marca Składka ubezpieczeniowa  s...

Ubezpieczenia - wykład 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

29 kwietnia 2011 r. Czynniki kształtujące popyt na ochronę ubezpieczeniową 1) Czynniki ekonomiczne - tempo wzrostu gospodarczego - kondycja finansowa podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) 2) Polityka państwa - system zabezpieczenia społecznego - zakres przymusu ube...