Szmulicz

Ubezpieczenia - wykład 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

*w żadnym akcie prawnym nie występuje określenie ubezpieczenie gospodarcze Ustawa o działalności ubezpieczeniowej: Art. 1.1. ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych podział na dwa działy ze względu na okres ochrony Dział I - ubez...

Ubezpieczenia - wykład 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Wykład 25 marca 2011 Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Podział na 19 grup - przedstawiono jako ugrupowania, zespolone grupy: 1) osobowe (wypadkowe, chorobowe) - jako ubezpieczenia działu II mo...

Ubezpieczenia - wykład 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Wykład 1 kwietnia 2011 Nadzór ubezpieczeniowy Kto i jak nadzoruje? Do 1995 roku - czynności nadzorcze wykonywane były przez Ministra Finansów 1995 do III 2002 -Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU)IV2002-IX2006 - Komisja Na...

Ubezpieczenia - wykład 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

- uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczeniowych, w sprawach o odszkodowanie - organizowaniu i nadzorowaniu ww. czynności Momentem zawarcia umowy ubezpieczeniowej jest moment dostarczenia polisy ubezpieczeniowej. Czynności brokerskie - czynności wykonywane przez pośrednika...

Ubezpieczenia - wykład 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Wykład 8 kwietnia 2011 Zabezpieczenie społeczne a zabezpieczenie życiowe Cel systemu zabezpieczenia społecznego: zapewnienie obywatelom ustalonego standardu bezpieczeństwa socjalnego. Bezpieczeństwu socjalnemu zagrażają ryzyka sp...

Ubezpieczenia - wykład 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Wykład 15 kwietnia 2011 Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Cztery ustawy z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. z dnia 16 lipca 2003r.) 1) o działalności ubezpieczeniowej Art. 1.1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Ubezpieczenia - wykład 10

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Wykład 6 maja 2011 Rynek ubezpieczeń Konsument na rynku ubezpieczeń = osoba fizyczna (gospodarstwo domowe) - małe przedsiębiorstwo nie jest konsumentemTabela: Składki przypisane brutto per capita rok Składka przypisana brutto Składka przypisana brutto per capita 2008 58,8 mld zł 1557 zł 2009 5...

Ubezpieczenia - wykład 11

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2149

Wykład 13 maja 2011 Finanse zakładu ubezpieczeń Zezwolenie na działalność ZU: - warunki finansowe (posiadanie środków własnych, niczym nie obciążonych) - warunki kadrowe (wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe na rynku finansowym) - warunki organizacyjne (zdolność do zorganizowania ZU: ...

Ubezpieczenia - wykład 11b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej Art. 146 1. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać środki własne w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny. 2. Kapitał gwarancyjny jest równy większej z wartości: 1) jednej trzeciej marginesu wypłacalności...

Ubezpieczenia - wykład 12

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Wykład 20 maja 2011 Ubezpieczenia emerytalne - ciąg dalszy (patrz 6 maja) Zakres przedmiotowy systemu zabezpieczenia społecznego wyznacza katalog ryzyk społecznych: choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, wypadków przy pracy, bezrobocia, śmierci żywiciela, starości, nagłych wypadków Schemat: Charak...