Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 82

Egzamin - algebra

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przekształcenie liniowe, wartości własne przekształcenia, wymiar przestrzeni liniowej, pierwiastki równania, suma pierwiastków równania....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: baza przestrzeni R3, odległość wektora x od podprzestrzeni x, równanie parametryczne prostej, iloczyn skalarny, równanie....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: równanie parametryczne prostej k, wyznaczanie punktów, funkcjonał dwuliniowy, iloczyn skalarny, macierz diagonalna....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: pierwiastki równania, iloczyn pierwiastków równania, baza uporządkowana, przekształcenie liniowe, wymiar przestrzeni X....

Finanse i bankowość - test - przychody odsetkowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maciej Górski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przychody odsetkowe, koszty odsetkowe, dochody netto z prowizji, przychody z tytułu prowizji, koszty działania banku....

Analiza wstępna finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: aktywa, aktywa stałe, aktywa bieżące, analiza wstępna, kapitały obce....

Biznes plan firmy "Woltex"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rynek i marketing, program inwestycyjny, analiza finansowa, rachunki wyników projektu, opracowanie....