Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 81

Diagram przepływu danych - Określenie kluczowych obiektów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rafał Raczko
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cele- Określenie kluczowych obiektów zewnętrznych będących w interakcji z firmą (systemem). Określenie kluczowych procesów występujących w firmie. Określenie sposobu przepływu informacji i pomiędzy procesami. Identyfikacja pakietów danych na tyle ...

Entity Relationship Diagram - ERD- Diagram związku encji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rafał Raczko
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1092

Notatka porusza między innymi zgadaneinia takie jak: ERD- Diagram związku encji, jest to metoda graficznego modelowania struktur danych oraz relacji między nimi, w ten sposób można przedstawić strukturę danych opisywanego systemu wraz z w...

Diagram Hierarchii Funkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rafał Raczko
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2198

Noatka porusza miedzy innymi zgadaneinia takie jak: Funkcja przedsiębiorstwa jest to coś, co przedsiębiorstwo wykonuje lub powinno wykonywać w przyszłości, aby zrealizować swoje cele. każda funkcja na diagramie określa, co system ma robić, a nie w jaki sposób; funkcje tworzą hierarchię - pierwsza fu...

Kolokwium 2010 - ciągi i fukcje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Kowalczyk
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Zadanie 1 Wyznaczyć granicę ciągu , gdzie , Zadanie 2 Wyznaczyć asymptotę wykresu funkcji w oraz Zadanie 3 Dana jest funkcja . Wyznaczyć

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Analiza bilansu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: analiza bilansu w układzie pionowym, kapitały własne, analiza bilansu w układzie poziomym, wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, ...

Projekt inwenstycyjny - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cel marketingowy, cel produkcji, cel technologii, cel finansowy, zaplecze socjalne....

Cykl życia projektu inwestycyjnego - faza przedrealizacyjna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: faza przed realizacyjna, studium możliwości inwestycyjnych, studium ostateczne, studium pomocnicze-funkcjonalne, nabycie i transfer technologii, montaż wyposażenia technicznego....

Zarządzanie należnościami - prezentacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 308

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cele zarządzania, sterowanie, najczęściej stosowane rodzaje opustów, opust "za płatność", opust "za ilość"....

Demografia - wykład w formie prezentacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Irena Kotowska
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: piramida wieku, struktury ludności według płci i wieku, zmiany liczby urodzeń i płodności w Polsce 1950-2006, przekrojowa miary płodności, sytuacja ludnościowa na świecie....