Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 80

Blickpunkt Wirtschaft, Wirtschaft - ihre Aufgaben und Zweigen

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Julian Kościółek
 • Język niemiecki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

WIRTSCHAFT - IHRE AUFGABEN UND ZWEIGEN der Zweig - gałąź, dział die Gesamtheit - ogół die Einrichtung - instytucja die Maßnahme - krok, środek beziehen - odnosić się do die Erfüllung - wykonanie, realizacja widmem - poświęcić die Forstwirtschaft - leśnictwo der Bergbau - górnictwo die W...

Analiza matematyczna - ćwiczenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ x 4 = y 3 Zad 2 Obliczyć Zad 3 Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa zbiór punków , Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji, asymptoty,

Analiza matematyczna - ćwiczenia i egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ x 4 = y 3 Zad 2 Obliczyć Zad 3 Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa zbiór punków , Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji, asymptoty,

Entity Relationship Diagram

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rafał Raczko
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

Notatka porusza między innymi zagadnienia akie jak: Zaproponuj model danych dla systemu ewidencji zatrudnienia pracowników w firmie posiadającej kilka działów. Pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia w danym okresie czasu jednocześnie w różnych działach na określonych s...

Tabele Relacje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rafał Raczko
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: TABELA jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu np. dostawców firmy, telefonów znajomych, klientów czy zbiorów książkowych. W widoku "Arkusz danych" można dodawać, edytować lub wyświetlać dane znajdujące się w tabeli. Można tak...

Geografia ekonomiczna - 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Linie kolejowe w Polsce - przykład wpływu czynników historycznych i ekonomicznych na zagospodarowanie transportowe SprzęŜenia zwrotne pomiędzy kapitałem rzeczowym a poziomem rozwoju gospodarczego Pytania 1. Podaj definicję i przedstaw róŜne klasyfikacje infrastruktury. 2. Jaki jest wpływ dostęp...

Wykład - Charakterystyka najważniejszych instytucji niebankowych obsłu...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Charakterystyka najważniejszych instytucji niebankowych obsługujących sektor bankowy. BFG KIR BIK Związek Banków Polskich ( Izba Gospodarcza). Centrum Prawa Bankowego i Informacji Centrum Informacji Gospodarczej. Agregaty Pieniężne M0 ( baz monetarna) banknoty i monety znajdujące się w obieg...

Equity markets 1d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

MIGRACJE Migracje uwaŜa się za najwaŜniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności. Znamienna wydaje się być myśl sformułowana przez prekursora badań nad migracjami - Ernsta Georga - Ravensteina: „Migracja oznacza Ŝycie i postęp, ludność zasiedziała - stagnację.” Migracje Migracjami (lub wę...

Zadania z analizy matematycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : Zad 2 Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa zbiór punków , Zad 3 Obliczyć Za d 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji, asymptoty,

Kwerendy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rafał Raczko
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dokonuje globalnych zmian w grupie rekordów w tabeli lub kilku tabelach. Na przykład można podwyższyć o 10% ceny wszystkich produktów mlecznych lub dać pięcioprocentową podwyżkę wszystkim pracownikom należącym do określonej kategorii zawodowej. Za...