Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 73

Wykład - Sprawozdania finansowe banku i ocena kondycji banku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945

Temat 6. Sprawozdania finansowe banku i ocena kondycji banku. Podmioty zainteresowane oceną kondycji banku i ich cele: Nadzór bankowy - ocena bezpieczeństwa sektora Agencje ratingowe - ocena zdolności do spłacania zobowiązań Właściciele ...

Wykład - System bankowy. Rodzaje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Temat 1. System bankowy. Rodzaje banków. Proces dezintermediacji - odpośredniczenie, czyli pomniejszenie roli banków na rzecz innych instytucji finansowych (szczególnie w USA) Mikroekonomiczne podejście: Bank jest przedsiębiorstwem, które udziela kredytów i zaciąga je, świadczy usługi obrotu pienię...

Wykład - System gwarantowania depozytów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Temat 5. System gwarantowania depozytów. Pierwszy system gwarantowania depozytów powstał po doświadczeniach Wielkiego Kryzysu w Stanach Zjednoczonych - FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) w 1933. Na szerszą skalę takie systemy zaczę...

Wykład - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

Proszę oszacować ryzyko stopy procentowej metodą „luki” dla podanego poniżej przykładowego bilansu banku. Aktywa y Pasywa y Kredyty 8 mln PLN 9% Lokaty 6 mln PLN 6% Kredyty 2 mln PLN WIBOR + 2% Depozyty 4 mln PLN WIBID – 0,5% Jakie 2 założenia należy przyjąć aby móc oszacować luk...

Wykład - ryzyko operacyjne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Dr Emil Ślązak Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku Szkoła Główna Handlowa Rodzaje ryzyka operacyjnego Kategorie ryzyka operacyjnego l. Oszustwo wewnętrzne (ang. internal fraud) Straty z tytułu działań mających na celu: - za...

Wykład - ryzyko operacyjne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Ryzyko operacyjne w sektorze bankowym Dr Emil Ślązak Katedra Bankowości Bankowoś Szkoła Główna Handlowa Szkoł Gł 1 Istota ryzyka operacyjnego 2 Federal Reserve Bank of New York Ryzyko związane z zagro eniem zwią stratami w w...

Finanse i bankowość - test - kontrakt terminowy FRA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maciej Górski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

1.Z aprezentuj cztery, twoim zdaniem najważniejsze wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową banku i ryzyko związane z jego działalnością (4 pkt). 2. Zdefiniuj następujące pojęcia: - kontrakt terminowy FRA -

Ćwiczenia - operacje bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

BANKOWOŚĆ – ĆWICZENIA – dr Magdalena Szyszko – Ćwiczenia 1 – 06.10.2011 OPERACJE BANKOWE Usługi niepieniężne to np.: doradztwo bankowe, depozyty, skrytki bankowe Operacje bankowe: Bo usługi bankowe mają charakter niematerialn y • • • • • są to stosunki umowne między bankiem i k...

Wykład - Operacje depozytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Operacje depozytowe Rachunki bankowe: Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jest to...