Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 72

Ćwiczenia - sylabus z przedmiotu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Analiza finansowa Ćwiczenia 1 dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów, Gmach F, pok. 1108. Konsultacje: środa 12.00-13.00. Cel ćwiczeń n n n Lepsze przyswojenie teorii przedstawianej w czasie wykładów. Praktyczne wykorzystanie wiedzy wyniesionej z wykładów. Nabycie umiejętności...

Wykład - Analiza finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Analiza finansowa Ćwiczenia 3, 4 Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów Bilans i Rachunek zysków i strat, analiza pozioma i pionowa, dynamika, tempo zmian. Analiza przyczynowa wyniku finansowego 1. 2. 3. 4. 5. Analiza pozioma bilansu Analiza pionowa bilansu Analiza pozioma rachu...

Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

Analiza finansowa Ćwiczenia 5 dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów Wskaźniki struktury rachunku wyników n n n n n Relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży = zysk z działalności operacyjnej /zysk ze sprzedaży x 100% Relacja zysku brutto do zysku z działa...

Wykład - Wskaźniki struktury rachunku wyników

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Analiza finansowa Ćwiczenia 6 dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów Wskaźniki struktury rachunku wyników n n n n n Relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży = zysk z działalności operacyjnej /zysk ze sprzedaży x 100% Relacja zysku brutto do zysku z dział...

Wykład - Schemat Du Ponta, Dekompozycja wskaźników

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2499

Analiza finansowa Ćwiczenia 11 dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów Schemat Du Ponta Dekompozycja wskaźników n n n n Z analizą wskaźnikową wiąże się dekompozycja wskaźników. Polega ona na tym, że wartość wybranego wskaźnika, który traktujemy jako wskaźnik główny, jest rozkł...

Wykład - System bankowy. Rodzaje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Bankowość Temat 1. System bankowy. Rodzaje banków. Proces dezintermediacji - odpośredniczenie, czyli pomniejszenie roli banków na rzecz innych instytucji finansowych (szczególnie w USA) Mikroekonomiczne podejście: Bank jest przedsiębiorstwem, które udziela kredytów i zaciąga je, świadczy usługi ob...

Wykład - Etyka w bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Temat dodatkowy. Etyka w bankowości. To, że banki są jednostkami zaufania publicznego nie wynika z postanowień prawa, lecz oczekiwań społecznych, którym banki powinny wyjść naprzeciw. Oczywiste jest, że bank wie więcej od klienta; pytanie brzmi ile powinien z tego mu przekazać. Można próbować to r...

Wykład - zagadanienia do powtórzenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

zagadnienia do powtórzenia: proces licencyjny banku jednolity paszport, działalność transgraniczna, instytucja kredytowa i inne definicje wymagania odnośnie: kapitału, zarządu, aportu, organizacji wniosek do KNF, statut, plan działania (cechy, treść, elementy) pierwotna i wtórna kreacja pieniąd...

Wykład - Nadzór finansowy i regulacje ostrożnościowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Temat 4. Nadzór finansowy i regulacje ostrożnościowe. Geneza powstania nadzoru finansowego, czuwającego nad bezpieczeństwem sektora bankowego, wywodzi się z przykrych doświadczeń Wielkiego kryzysu lat 30tych, a także takowe bezpieczeństwo zawsze leżało w centrum uwagi decydentów politycznych ze wzg...

Wykład - Ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Temat 7. Ryzyko bankowe. Ryzyko definiujemy jako możliwość nieosiągnięcia oczekiwanego efektu lub możliwość osiągnięcia efekty innego od oczekiwanego. W bankowości dominuje ta pierwsza definicja, bo zwykle osiągnięcie wyniku powyżej celu nie jest uznawane za ryzyko. Ryzyko jest równoznaczne z prawd...