Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 71

Wykład - Analiza strategiczna ORBIS SA

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Zbigniew Wiesław Grzymała
  • Analiza strategiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Wprowadzenie Podstawowym zakresem działalności Spółki ORBIS S.A. jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi oraz zarządzanie obiektami hotelowymi. Spółka ORBIS S.A. powyższe usługi realizuje przez własne oddziały hotelowe, w skład których wchodzą 53 obiekt...

Wykład - Analiza SWOT - Opoczno SA

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Zbigniew Wiesław Grzymała
  • Analiza strategiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A. ANALIZA SWOT Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych. Dla firmy „Opoczno” S.A. kluczowymi obszarami działalności są: marketing i dystrybucja technologia Głównym konkurentem dla „O...

Wykład - analiza progu rentowności

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Zofia Fengler
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1463

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej ( w wyrażeniu ilościowym) Kc = Kst + k zj Q (1) gdzie: Q - produkcja (sprzedaż ) w jednostkach naturalnych w analizowanym okresie, Kc - koszty całkowite a...

Wykład - analiza powiązań między wskaźnikami, model Du Ponta

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Zofia Fengler
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

ANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY WSKAŹNIKAMI - MODEL DU PONTA Zależność między rentownością majątku a wskaźnikiem rentowności sprzedaży i efektywności wykorzystania majątku: = Zależność między rentownością kapitału własnego a wskaź...

Wykład - Podstawowe terminy i definicje

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

OFFSHORE Podstawowe terminy i definicje Strefy offshore (centra offshore) są często nazywane rajami podatkowymi, oazami fiskalnymi, czy też jurysdykcjami offshore. Nie wszystkie te terminy są jednak do końca tożsame. Najogólniej mówiąc strefy offshore to obszary, gdzie występują korzystne regulacj...

Pytania do kolokwium - Bank Światowy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Ewa Polakowska
  • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Bank Światowy - Błaszczyk Bartłomiej Co rozumiemy pod pojęciem Bank Światowy? Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju + Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IBRD + IDA) Cele pierwotne i milenijne Pierwotne cele (j...

Egzamin z algebry

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Jacek Kłopotowski
  • Algebra
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

Egzamin poprawkowy z Algebry I zestaw A 12.02.2009 r. Proszę wybrać 5 zadań. Czas rozwiązywania - 90 min. 1. Oblicz (przedstaw w postaci kanonicznej) w = 1 i √ −√ 2 2 A = z ∈ Z : |z 2 − i| 2008 . Podaj interpretację graficzną zbioru |z 2 − w| . 2. Wyznacz moduły i części rzeczywiste r...

Test z algebry

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Jacek Kłopotowski
  • Algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Kolokwium z algebry II Imię i Nazwisko 1. Wyznaczyć bazę ortogonalną przestrzeni wielomianów stopnia nie większego od 2 z iloczynem skalarnym określonym wzorem . 2. Wyznaczyć rzut ortogonalny wektora x na podprzestrzeń W, gdzie: , . 3. Dla jakiej wartości parametru m∈R

Egzamin z algebry - interpretacja geometryczna zbioru

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Jacek Kłopotowski
  • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Egzamin z algebry I 25 stycznia 2000 Imię i NazwiskoNr indeksu 1. Podać interpretację geometryczną zbioru . 2. Wyznaczyć w ciele liczb zespolonych wszystkie rozwiązania równania . 3. Dane jest

Algebra - test wiedzy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Jacek Kłopotowski
  • Algebra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Imię i Nazwisko ALGEBRA I 1. Podać ilustrację graficzną zbioru 2. Wyznaczyć w zależności od wartości parametru rząd macierzy 3. Wykazać, że odwzorowanie , gdzie Z oznacza zbiór liczb zespolonych, określone wzorem jest przekształceniem l...