Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 68

Referat - System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Bank państwowy z prywatnymi podwykonawcami, nazywany także Rezerwą Federalną lub FEDem (z ang. Federal Reserve) jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych. Powstał na mocy Ustawy o rezerwach federalnych z 1913 roku. System składa się z centralnej Ra...

Wykład - Rola banków w operacjach zagranicznych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

ROLA BANKÓW W OP. ZAGRANICZNYCH Banki w op. zagr.: pełnią role pośrednika między kontrahentami z różnych krajów zabezpieczają przed ryzykiem kredytują transakcje w handlu zagr. Dyskontują zagraniczne weksle Udzielają gwarancji bank. w op. zagr. Przeprowadzają rozliczenia zagr. bank krajowy nawiązuj...

Wykład - Rola i funkcje NBP w polskim systemie bankowym

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

ROLA ZADANIA I FUNKCJE NBP W POLSKIM SYTEMIE BANKOWYM NBP jest centralnym bankiem RP NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę której siedziba jest W-wie oraz oddziały terenowe. Zadania NBP jako banku central...

Wykład - System bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

1. Rynek finansowy dzieli się na: a. rynek pieniężny: - pieniądz krajowy - rynek walutowy operuje się tu krótkoterminowymi instrumentami finansowymi do 1 roku np. bony skarbowe, lokowanie środków przez banki na lokatach b. rynek kapitałowy - podstawowy rynek papierów wartościowych, giełdy, ryne...

Finanse i bankowość - test

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Zestaw 1 Wymień podstawowe instrumenty rynku pieniężnego omów commercial paper tj. bon komercyjny. Operacje otwartego rynku Bony skarbowe Lokaty międzybankowe Depozyty i lokaty na 12 msc Kredyty refinansowe Prywatne krótk...

Finanse i bankowość - test - Ekspansywna polityka pieniężna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

CZĘŚĆ I - pytania typu TAK-NIE 1.Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu jest czynnością zastrzeżoną wyłącznie dla banków. N 2.Zobowiązania podporządkowane są elementem aktywów banku komercyjnego. N 3.Cechą anglosaskiego modelu systemu finansowego jest m.in. nadanie k...

Wykład - ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Dz.U.89.74.440 - tekst Dz.U.89.74.440 1992-01-01zm.Dz.U.92.21.85 1992-04-01zm.Dz.U.93.40.181 1996-01-01zm.wyn.zDz.U.96.5.32 USTAWA z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych.* (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1989 r.) Art. 1. 1. Uchyla się: 1) nałożone na banki obowiązki doty...

Wykład - Wykorzystanie benchmarkingu w bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Temat 1: Wykorzystanie benchmarkingu w bankowości: Wyjaśnij pojęcie „benchmarking”. Benchmarking - proces ciągłego porównywania stosowanych procedur z celowo wynalezionym i stosowanym przez najlepsze firmy rozwiązaniem, tak aby, wzorując się ...

Wykład - Zadania z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Zadania z bankowości Studia dzienne Zadanie 6 Ile należy zapłacić za weksel o wartości nominalnej 100 mln zł przyjęty do dyskonta na 180 dni przy stopie rocznej dyskonta 10%? Odp.: K= 100mln zł t= 180 dni ds.= 10% Kc= K ( 1- ds . t/360 /100%) Zadanie 7 Lokata półroczna na kwotę 20 tys. zł przyn...

Wyklad - Zadania z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Zadania z bankowości II Do obliczania oprocentowania w okresie mniejszym niż rok wzór i = r x t/360 lub i = r/n gdzie: i - oprocentowanie w okresie t, r - stopa procentowa okresu bazowego, t - ilość dni okres, n - ilość podokresów w okresie bazowym, i jest tzw. stopą zgodną z bazową stopą proce...