Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 61

Mikroekonomia - maksymalizacja zysku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Maksymalizacja zysku - warunek  Przedsiębiorstwo dąży do ustalenia takiej wielkości produkcji, by maksymalizować różnicę TR (utarg) - TC (koszty) =   Jeśli produkując daną ilość, zwiększy produkcję tylko wtedy, gdy zwiększy to zysk. Innymi słowy - gdy dodatkowa produkcja da mu dodatkowy zy...

Mikroekonomia - pojecie monopolu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Monopol nie ma krzywej podaży Monopol nie ma krzywej podaży niezależnej od popytu. Zatem i na rynku, na którym występuje monopol nie ma krzywej podaży. Podaż oferowana przez monopolistę zależy od popytu. Przedsiębiorstwo zgłasza podaż na rynku, jeśli dla różnych poziomów cen określa jednozna...

Mikroekonomia - Oligopol 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

Cechy ogólne  Jeden z uczestników rynku jest przywódcą cenowym: inicjuje zmianę ceny, a inni podążają za nim.  Zyskiem uczestników takiego układu jest redukcja niepewności i kosztów pozyskiwania informacji o rynku i strategii konkurentów (kosztów transakcyjnych) [1] Przywództwo cenowe fir...

Mikroekonomia - Oligopol 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

Oligopol - założenia Mała liczba firm Produkt względnie jednolity lub silnie zróżnicowany Decyzje firm są wzajemnie współzależne (firma uzależnia swoją decyzję od ceny i krzywej popytu, a także od spodziewanej reakcji konkurentów)* Na rynku ...

Mikroekonomia - Osobowość prawna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Osobowość prawna Spółki (kapitałowe, spółdzielnie, p.p., fundacja) to nie jedyne podmioty, które mogą mieć osobowość prawną. Osoba prawna to jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji okr...

Mikroekonomia - pojecie podaży

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

PODAŻ (Supply) Podaż to (minimalna) ilość danego dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnych poziomach cen / Begg / [nie jest to zatem faktyczna ilość oferowana przy danym poziomie cen] Inaczej: podaż jest to relacja pomiędzy ilością a ceną dobra, w danym odcinku czasu, jaką prod...

Podstawy teorii kosztów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Długookresowe koszty  Długookresowy koszt całkowity (LTC) stanowi minimalny koszt wytwarzania różnych wielkości produkcji wówczas, gdy firma jest w stanie dostosować wszystkie czynniki produkcji  Długookresowy koszt krańcowy (LMC) to przyrost długookresowego kosztu całkowitego w sytuacji, ...

Podstawy teorii produkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Założenia teorii produkcji  Istnieje granica dodatkowej produkcji, którą można uzyskać zwiększając ilości jednego nakładu, podczas gdy inne pozostają stałe (zwiększając nakład kapitału, a nie zwiększając pracy w pewnym momencie dodatkowy kapitał nie przyniesie już żadnej dodatkowej produkcji)...

Mikroekonomia - pojecie popytu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

POPYT (Demand) Popyt to (maksymalna) ilość danego dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny /Begg/ Popyt jest to zatem potrzebna ilość dobra, za które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego odpowiednią sumą pieniędzy, czyli poparta odpowie...

Prawne formy przedsiębiorstw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Spółki (ze względu na podstawę ekonomiczną i zakres odpowiedzialności wspólników)  osobowe (opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki)  Cywilne  Jawne  Ko...