Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 59

Makroekonomia - Systemy gospodarcze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 623

Podstawowe systemy gospodarcze  Wolnorynkowy  Etatystyczny  Centralnie planowany System wolnorynkowy Występuje, gdy państwo ogranicza swoją aktywność do określania ładu i porządku prawnego. Procesami gospodarczymi rządzi niewidzialna ręka rynku. Najważniejszym elementem rynku jest konkure...

Makroekonomia - właściwości pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4816

Właściwości (idealnego) pieniądza łatwość i wygoda posługiwania się  lekkość (wysoka realna wartość w stosunku do wagi), nie zajmuje dużo „miejsca”, łatwość transportu, łatwość przechowywania, łatwość przekazywania, podzielność,  Jednorodność (ekwiwalentność),  trwałość,     ...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Mikroekonomia a Makroekonomia Podstawową różnicą pomiędzy mikro- i makroekonomią jest podejście metodologiczne, natomiast przedmiot zainteresowania obydwu dziedzin ekonomii ma znaczenie drugorzędne.  Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych, analizą p...

Makroekonomia - równowaga ogólna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400

Równowaga gospodarki - stan gospodarki, w którym występuje pełne zbilansowanie popytu i podaży na poszczególne dobra na rynku wewnętrznym przy zbilansowanych obrotach w handlu zagranicznym Równowaga ogólna - system zależności funkcjonalnych, wyrażający taki stan gospodarki wymiennej, kiedy wszy...

Cechy ekonomii jako nauki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Cechy ekonomii jako nauki  Ekonomia jest nauką teoretyczną: bada prawa ekonomiczne: prawidłowości, żeby przewidywać zjawiska gospodarcze  Ekonomia jest nauką społeczną  Ekonomia nie jest nauką ścisłą, choć intensywnie korzysta z jej narzędzi  Produkuje prawa:  Przyczynowo-skutkowe  W...

Makroekonomia - Determinanty elastyczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Determinanty elastyczności cenowej popytu  Łatwość w zastąpieniu danego dobra innym dobrem o podobnym przeznaczeniu - wielość i jakość substytutów  Preferencje konsumentów  Trendy, mody Uwaga: dochody realne determinują popyt, ale nie determinują bezpośrednio elastyczności cenowej popytu ...

Dobro, rzadkość, wartość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

„Synteza neoklasyczna”  Podręczniki podstaw ekonomii Samuelsona i Begga (a także inne) zawierają tzw. „syntezę neoklasyczną” i omawiają (tak, jak i my) oba wspomniane podejścia:  w ramach mikroekonomii: (neo)klasyczną teorię rynków opartą na modelu

Mikroekonomia - Dochód konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Dochód konsumenta  = Środki pieniężne w dyspozycji konsumenta, które może on spożytkować na zakup różnych kombinacji dóbr.  Przy danym poziomie cen na rynku, dochód konsumenta decyduje o tym, jakie kombinacje dóbr są konsumentowi dostępne, a jakie pozostają poza zasięgiem jego budżetu. Lin...

Efektywnosć konkurencji doskonałej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Efektywność doskonałej konkurencji  Rynek z konkurencją doskonałą zapewnia optymalną alokację zasobów w sensie Pareta  Optimum w sensie Pareto (czy efektywność w sensie Pareto, efektywność Pareta) taki podział dostępnych dóbr, że nie można poprawić sytuacji jednego podmiotu (dostarczyć mu w...

Ekonomia, gospodarka 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Przedmiot ekonomii (gospodarczej) W ogólności ekonomia zajmuje się różnymi aspektami skomplikowanych zależności i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących między producentami, pośrednikami, klientami na różnych poziomach (mikro, mezo, makro, globalnym) oraz racjonalnym gospodarowaniem podm...