Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 52

Geografia ekonomiczna - 7d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1099

Od 2010 r. obliczany jest wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa (Multidimensional Poverty Index - MPI) Wskaźnik bierze pod uwagę róŜnego rodzaju niedostatki - takŜe w dostępie do edukacji, słuŜby zdrowia czy usług - i nie ogranicza się jedyni...

Geografia ekonomiczna - 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Czynniki rozwoju i rozmieszczenia przemysłu Górnictwo Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, wydobywanie torfu Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud uranu i toru Górnictwo rud metali Pozostałe górnictwo Przetwórstwo przemysłowe Produkcja artykułów spoŜywczych i napojów Pr...

Geografia ekonomiczna - 8b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Etap przedprzemysłowy Manufaktura Maszyny napędzane energią wodną i siłą zwierząt Skutki ekonomiczne pierwszej rewolucji przemysłowej zwiększenie wydobycia węgla i rud Ŝelaza oraz produkcja stali powstanie i rozwój kolei zastosowanie ma...

Geografia ekonomiczna - 8c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Pytanie 1. Porównaj strukturę przetwórstwa przemysłowego krajów wysoko ekonomicznie rozwiniętych i Polski. Wyjaśnij przyczyny róŜnic. 2. Porównaj strukturę przetwórstwa przemysłowego krajów wysoko ekonomicznie rozwiniętych i Indii. Wyjaśnij przyczyny róŜnic. 3. Porównaj strukturę przetwórstwa ...

Geografia ekonomiczna - 8d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

1. Jaką rolę odgrywa rynek zbytu w teorii lokalizacji? 2. Jaką rolę odgrywają zasoby pracy w teorii lokalizacji? 3. Które czynniki lokalizacji odgrywają główną rolę w procesach lokalizacji? Rozwój przemysłu wysokiej techniki Zgodnie z klasyfikacją przetwórstwa przemysłowego wg poziomów technik...

Geografia ekonomiczna - 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1078

Przestrzenny wymiar Gospodarki Geografia a inne nauki Kierunki rozwoju współczesnej geografii ekonomicznej Przestrzeń Zagospodarowanie przestrzeni Geografia ekonomiczna jako nauka zajmuje się opisem i badaniem struktur przestrz...

Geografia ekonomiczna - 9b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 903

Pytanie 1. Jakie są kierunki rozwoju współczesnej geografii ekonomicznej? 2. Jakie zmiany i dlaczego następowały w kierunkach badawczych geografii ekonomicznej? 3. Co oznacza nowa geografia ekonomiczna? MIEJSCE I PRZESTRZEŃ „w p...

Geografia ekonomiczna - 9c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

Ferropolis, czyli miasto z Ŝelaza (Niemcy). Na półwyspie w sercu sztucznego jeziora Gremminer See, które powstało na skutek zalania dawnego wyrobiska kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, ustawiono pięć gigantycznych

Geografia ekonomiczna - ekologia 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Ekologiczne uwarunkowania procesów gospodarczych Zasoby przyrody Surowce mineralne Powierzchnie uŜytkowe Powietrze atmosferyczne Wody Gleby Świat roślinny i zwierzęcy Jaką rolę odgrywały zasoby naturalne na róŜnym poziomie rozwoju cywilizacji? Relacje człowiek - środowisko Determinizm

Geografia ekonomiczna - ekologia 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Dziura ozonowa nad Antarktydą w 2006 Po raz pierwszy dziurę ozonową zaobserwowano w 1985 roku nad Antarktydą. Doprowadziło to do uchwalenia w tym samym roku Konwencji Wiedeńskiej w sp...