Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 40

Analiza strategiczna firmy - startegia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania. To właśnie dobrej strategii wiele firm w gospodarce rynkowej zawdzięcza swój sukces, a co najmniej równie wiele niepowodzeń można wyjaśnić strategicznymi błędami w zarządzaniu. Analiza strategiczna to postępo...

Analiza strategiczna "ORBIS S.A." - Styl zarządzania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Wprowadzenie Podstawowym zakresem działalności Spółki ORBIS S.A. jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi oraz zarządzanie obiektami hotelowymi. Spółka ORBIS S.A. powyższe usługi realizuje przez własne oddziały hotelowe, w skład których wchodzą 53 obiekt...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Zarządzanie przedsiębiorstwem...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W nowoczesnym zarządzaniu znaczenia nabiera problematyka tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć czym chce być , jakie cele i w jaki sposób chce je osiągnąć , jakie ma...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Zarządzanie strategiczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W nowoczesnym zarządzaniu znaczenia nabiera problematyka tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć czym chce być , jakie cele i w jaki sposób chce je osiągnąć , jakie ma...

Socjologia ogólna-jednostka a społeczeństwo

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1316

SOCJOLOGIA OGÓLNA 2. JEDNOSTKA A SPOŁECZEŃSTWO 1. Osobowość jako przedmiot zainteresowania socjologii  związek, jaki zachodzi pomiędzy jednostką a społeczeństwem  znalezienie (określenie i wyjaśnienie) źródła ludzkiej osobowości oraz struktury osobowości  najważniejsze pytanie - w jakim s...

Kultura i jej rola w życiu społecznym - J.G. Herder

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1666

SOCJOLOGIA OGÓLNA 3. KULTURA I JEJ ROLA W ŻYCIU SPOŁECZNYM „Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura” J.G. Herder 1. Pojęcie pierwotne kultury  kultura jako uprawa (colere, cultura agri - uprawa ziemi) - przekształcanie...

Mass media a młodzież

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

4. Mass media a młodzież 1. Co interesuje młodzież. Wartości młodego Polaka 2. Mass media jako źródło tożsamości  każdy człowiek potrzebuje osadzenia swej tożsamości w czymś konkretnym  człowiek poszukuje kulturowych definicji tego, kim powinien być (budowanie

Mass media jako źródło tożsamości płciowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

5. Mass media jako źródło tożsamości płciowej 1. Tożsamość współczesnego człowieka  z członka społeczności, opierającego swoją tożsamość na względnie trwałej roli społecznej człowiek przeobraża się w jednostkę, której tożsamość jest...

Mass media a celebrity

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

6. Mass media a celebrity 1. Różne sposoby kreowania celebrity. Rola mass mediów w kreowaniu gwiazdy  osoba, która słynie z tego, że jest sławna (niezależnie od tego, co ją do tej sławy przywiodło). Paris Hilton…  osoba podziwiana w określonej dziedzinie o od piosenkarki (rza) do gwiazdy o...

Media a rzeczywistość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1337

7. Formowanie obrazu rzeczywistości 1. Media a rzeczywistość. Okno na świat czy krzywe zwierciadło 2. Podstawowe cechy obrazu świata w mass mediach  mozaikowatość (rozbicie świata na fragmenty tworzące nieustannie zmieniające się konfi...