Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 55

Przyczyny niedokładnosci określania miąższości

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1155

PRZYCZYNY NIEDOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA MIĄŻSZOŚCI WZORAMI DENDROMETRYCZNYMI NIEDOSTOSOWANIE WZORU DO KSZTAŁTU STRZAŁY W KIERUNKU PODŁUŻNYM: Błąd zależy od wykł. kształtu (strzała), stosunku średnicy górnej do dolnej (część strzały) i rozbieżności między krzywą morf. strzały a tworzącą

Sposoby określania parametru kształtu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330

SPOSOBY OKREŚLANIA PARAMETRU KSZTAŁTU: sposób Grochowskiego d x - grubość odpowiadająca przekrojowi przeciętnemu. r - wykładnik kształtu określony sposobem Grochowskiego. sposób Bruchwalda r - wykładnik kształtu określony sposobem Bruchwalda Bryła równoważna strzale BRYŁA RÓWNOWAŻNA STRZALE - br...

Określanie miąższości strzał i ich części

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2338

OKREŚLANIE MIĄŻSZOŚCI STRZAŁ I CZĘŚCI STRZAŁ Służą do tego wzory dendrometryczne zwykłe i sekcyjne. Wzory zwykłe Wyprowadza się je z zależności między polem przekroju bryły (g) i jego odległością od podstawy (x): Jeżeli długość bryły wynosi l, to: Z powyższego wzoru można opracować wiele wzorów ...

Wpływ błędów pomariowych na błąd miąższości drzewa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

WPŁYW BŁĘDÓW POMIAROWYCH NA BŁĄD MIĄŻSZOŚCI DRZEWA . Przyczyną błędów określania miąższości strzał są błędy pomiarowe. Popełnia się je przy pomiarze długości, grubości i obwodu co wynika z niedokładności przyrządów i niedokładnego wykonywania pomiarów . szczególnej staranności wymaga pomiar grubośc...

Wyznaczanie kształtu wykładnika i parametru dla strzały

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1862

SPOSOBY WYZNACZANIA WYKŁADNIKA KSZTAŁTU I PARAMETRU DLA STRZAŁY. Wykładnik kształtu Poznanie pełności strzały wymaga określenia jej wykładnika kształtu. Wykładnik kształtu można określić następującymi metodami: SPOSÓB GIERUSZYŃSKIEGO (na podstawie ilorazu grubości ) Weźmy dwa przekroje: g 1 leżąc...

Miąższość dzrzewostanu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 4942

MIĄŻSZOŚĆ DRZEWOSTANU V = GHF gdzie: G - pierśnicowe pole przekroju drzewostanu, H - średnia wysokość drzewostanu, F - pierśnicowa liczba kształtu drzewostanu. Określanie elementów miąższości Średnia arytmetyczna pierśnic drzew drzewostanu P...

Sposoby określania miąższości drzewa stojącego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3955

SPOSOBY OKREŚLANIA MIĄŻSZOŚCI DRZEWA STOJĄCEGO. a) TABLICAMI MIĄŻSZOŚCI Dla poszcz. gat. na podstawie pierśnicy i wysokości (sosna dodatkowo do 80 lat i dla starszej) Tabl. Grundnera, Schwappacha, t. Czuraja, Radwańskiego, Strzemeskiego, t. Radwańskiego. wzorem Denzina V=0,001d 2 Zaletą wzoru - p...

Prepedeutyka, czyszczenie próźne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Czyszczenia późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne - zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w różnych fazach rozwojowych drzewostanów. Mają na celu kształtowanie struktury gatunkowej, wysokościowej i wzmagania procesów obiegu materii w drzewostanach; Dzielnica przyrodniczo-leśna - jednostka w obrębie ...

Prepedeutyka, dendrometria

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

DENDROMETRIA- nauka zajmująca się pomiarem drewna, drzew i drzewostanu, a zwłaszcza pomiarem i określaniem miąższości (objętości), przyrostu miąższości i wieku drzew i drzewostanów. 6. NASIENNICTWO LEŚNE- dział hodowli leśnej, obejmujący produk...

Wykład 5

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Wykład 5 III CZĘŚĆ - ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania - stosunek cywilno prawny, jaki zachodzi między wierzycielem(uprawniony) a dłużnikiem(zobowiązany). Dług to obowiązek ciążący na dłużniku. Celem zobowiązania (długu) jest zaspokojenie uzasadnionego interesu wierzyciela. Dłużnik powinien wykonać zobowi...