Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 54

Cechy kształtu poprzecznego strzały

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

CECHY KSZTAŁTU POPRZECZNEGO STRZAŁY. Przekrój poprzeczny bryły regularnej jest kołem. Skomplikowaną figurą jest natomiast przekrój poprzeczny strzały. Informują o tym cechy kształtu przekroju poprzecznego. Oceniają one stopień odbiegania przekroju poprzecznego strzały od przekroju kołowego. Cechą ...

Badanie dokładności empirycznej wzorów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1911

BADANIE DOKŁADNOŚCI EMPIRYCZNEJ WZORÓW. Przy badaniu empirycznej dokładności obiektem pomiaru są drzewa- strzała lub jej części. Badanie polega na porównaniu miąższości określonej wzorem dendrometrycznym z miąższością rzeczywistą. Zwykle miąższość określa się odpowiednim wzorem sekcyjnym. Dokładnoś...

Dokładność teoretyczna wzorów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1589

DOKŁADNOŚĆ TEORETYCZNA WZORÓW: ŚRODKOWEGO PRZEKROJU, SMALIANA, HOSSFELDA. Dokładność teoretyczna wzoru środkowego przekroju: p +10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 r „Teoretyczna dokładność wzoru środkowego przekroju dla brył całkowitych i ściętych.” Dokładność teoretyczna wzoru Hoss...

Dokładność teoretyczna - pojęcie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

CO TO JEST DOKŁADNOŚĆ TEORETYCZNA WZORÓW I W JAKO SPOSÓB PRZEPROWADZA SIĘ BADANIE DOKŁADNOŚCI TEORETYCZNEJ. Teoretyczną ocenę dokład-ności wzorów dendrometrycznych przeprowadza się na bryłach regularnych o równaniu tworzącej y 2 =px r . a. Teoretyczna dokładność wzoru środkowego przekroju. Określa...

Geometryczne bryły obrotowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1876

GEOMETRYCZNE BRYŁY OBROTOWE Założenia: OŚ MORFOLOGICZNA - prosta prostopadła do podstawy drzewa, przekroje poprzeczne są kołowe Wtedy strzała - bryła powstała z obrotu figury ograniczonej krzywą morfologiczną, osią morfologiczną i promien...

Liczby kształu: pierśnicowa, właściwa, absolutna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2401

LICZBY KSZTAŁTU: PIERŚNICOWA, WŁAŚCIWA, ABSOLUTNA. PIERŚNICOWA LICZBA KSZTAŁTU - stosunek miąższości drzewa do objętości walca o wysokości równej wysokości drzewa i polu podstawy równym pierśnicowemu polu przekroju drzewa: WŁAŚCIWA LICZBA KSZTAŁTU - stosunek miąższości drzewa do objętości walca, k...

Obliczanie miąższości metodą Borowskiego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3773

Obliczanie przyrostu miąższości drzewostanu za pomocą drzew próbnych metodą M. BOROWSKIEGO Na podstawie analizy krzywej frekwencji stopni pierśnic (wieloboku liczebności) dobiera się liczbę drzew próbnych reprezentujących poszczególn...

Niedostosowanie wzoru kształtu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

10. NIEDOSTOSOWANIE WZORU DO KSZTAŁTU STRZAŁY W KIERUNKU POPRZECZNYM. Przekrój poprzeczny strzały określa się najczęściej wzorem na pole koła. Tymczasem przekroje te odbiegają od kołowego. Świadczą o tym wyniki badań nad cechami kształtu przekroju poprzecznego strzały. Bardzo nieregularne są szczeg...

Pomiar miąższości drzewa leżącego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1834

Pomiar miąższości drzewa leżącego PIEŃ I STRZAŁA Pień - fragment nadziemnej części drzewa. Oś morfologiczna - linia przechodząca wzdłuż pnia, przez środek rdzenia. Strzała - pień, w którym możliwe jest prześledzenie osi morfologicznej od podstawy do wierzchołka (świerk, sosna, jodła, modrzew). Z ...