Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 46

Kategorie finansowe - podział

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1785

Wykład 3 Temat: Kategorie finansowe. Termin kategorii finansowych wprowadził Arystoteles dla określenia rodzajów sądów, poglądów o kształtowaniu się danego zjawiska. Kategorie finansowe dzielimy na: Przychodowe : Ceny i przychód pieniężny Dochód, zysk, procent, renta pieniężna Wydatek, koszt, a...

Finanse publiczne a sektor publiczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Wykład 4 Def. Finanse publiczne - procesy i zjawiska związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych środków pieniężnych. Finanse prywatne Finanse publiczne a sektor publiczny Sektor publiczny tworzą władze publiczne, które dzielą się na władze publiczne państwowe i samorządowe oraz realny...

Podatki i opłaty lokalne - Podatek od spadków i darowizn

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1820

Wykład 5 Temat: Podatki i opłaty lokalne. Podatek - świadczenie przymusowe, pieniężne, powszechne, nieodpłatne, bezzwrotne, nakładane jednostronnie przez związek publiczno-prawny jakim może być państwo bądź organizacja samorządowa. Cechy podatku: przymusowość - nie można nie płacić podatku; realizu...

Finanse samorządu terytorialnego - Zadania władne gminy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

Wykład 6 T.: Finanse samorządu terytorialnego Władze centralne + samorządowe tworzą razem władze publiczne. Cechy łączące: Nieprywatny majątek i nieprywatne fundusze, które są niezbędne do realizacji ich ustrojowych funkcji Szczególny sposób pozyskiwania dochodów, polegający na tym, że zarówno wła...

Podatek od nieruchomości - przedmiot, stawki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

Wykład 7 T.: Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości - regulowany ustawą z 1992r. o podatkach i opłatach lokalnych; nowelizacja - 30 X 2002r. System podatków lokalnych tworzy 8 odrębnych podatków: Od nieruchomości Od środków transportowych Posiadania psa Inne - oddzielnie, regulują ...

Finanse podmiotów gospodarczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

Wykład 8 T.: Finanse podmiotów gospodarczych. WPROWADZENIE DO TEMATU FINANSÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa - procesy i zjawiska związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności...

Ubezpieczenia społeczne - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 987

1.co to jest ub społeczne? System ustawowo zagwarantowanych i związanych z praca świadczeń o charakterze roszczeniowym pokrywających skutki szczególnego rodzaju zdarzeń losowych lub innych przez zobowiązane do tego instytucje. * KRUS & *ZUS 2.rok wbudowania rolniczych ub społecznych w system pr...

Inwestycje zagraniczne i specjalne strefy ekonomiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

Inwestycje zagraniczne i Specjalne Strefy Ekonomiczne w Województwie Wielkopolskim 1. Inwestycje zagraniczne w województwie Wielkopolskim 1.1. Dane ogólne. Wielkopolskie Tab. 1. Ogólna charakterystyka gospodarki województwa wielkopolskiego Źródło : Raport PAIiIZ 2011 Wielkopolskie.

Samorząd regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Samorząd regionalny - EKSR definiuje samorząd regionalny, jako „prawo i zdolność największych terytorialnych jednostek władzy w obrębie każdego państwa, mających wybieralne organy, administracyjnie umieszczonych między rządem centralnym i samorządem lokalnym, i posiadających prerogatywy, albo wynik...

Rozwój regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

1  Rozwój regionalny   Rozwój  (podstawowe znaczenia)    proces zmian stanu dotychczasowego na lepszy  (korzystniejszy);   proces zmian, w wyniku którego kraje lub regiony osiągają  stan doskonalszy od poprzedniego;    proces tworzenia dobrobytu społecznego;    zadanie dla władz publicznych,  ...