Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 27

Przyczyny bombażu chemicznego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Apartyzacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3297

PRZYCZYNY BOMBAŻU CHEMICZNEGO: Obecność kw. org, których roztwór jest elektrolitem (rodzaj kw. ma większe znaczenie niż pH. Np. duża korozyjność rabarbaru związ. z zawartością w nim kw. szczawiowego). Obecność por w pokryciu cyną blachy stalowej (co powoduje powstawanie ogniwa elektrochem, gdzie ...

Tyndalizacja, wady konserw

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Apartyzacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3591

TYNDALIZACJA - najczęściej stosowana do: grzybów, fasolki szparagowej (chyba, że dodajemy czynnik obniżający pH, to wtedy nie trzeba). Polega na trzykrotnej pasteryzacji co 24h. ~ pierwsza zabija gł. Formy wegetatywne, ale nie jest w stanie z...

Apertyzacja-wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Apartyzacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

APERTYZACJA Wykład 1 (16.04.2009) APERTYZACJA- metoda cieplnego utrwalania żywności w zamkniętych hermetycznie naczyniach (słoiki, puszki metalowe, butelki). Polega na długotrwałym gotowaniu we wrzącej wodzie lub parze, celem zniszczenia wegetatywnych form

Cena-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3654

CENA Cena jest jedynym elementem marketingu mix, który tworzy przychody; pozostałe elementy generują tylko koszty. Cena jest efektem działania prawa popytu i podaży przejawiającego się w warunkach gospodarki konkurencyjnej. Cenotwórstwo stanowi integralną część procesu marketingowego. Cena - elemen...

Cykl życia produktu - okres

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2240

Cykl życia produktu Cykl życia produktu jest to okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku, trwa od wprowadzenia produktu na rynek do chwili wycofania go z rynku. Typowy cykl życia obejmuje 4 fazy: Planowanie - nie ma produktu na rynku. Często w cyklu życia jednak jest ta faza uwzględniana ...

Dystrybucja-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1218

DYSTRYBUCJA Dystrybucja - przepływ towarów (materialnych i niematerialnych) od producenta do finalnego nabywcy. Kanały marketingowe - (kanał handlowy, kanał dystrybucji) to zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu i/lub usługi do użytkown...

Marka-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1666

MARKA Marka jest zwykle definiowana jako nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów. Markę lub część marki, która jest prawnie chroniona i stanowi wyłączną własność...

Marketing żywności-produkt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

Marketing żywności PRODUKT Produkt w ujęciu marketingowym to kompleks wartości, które firma oferuje swoim klientom by zaspokoić ich pragnienia. Produkt jest najważniejszym elementem marketingu mix, do strategii produktu dopasowuje się strategię ceny, dyst rybucji i promocji. Produkt - to każda rzec...

Promocja-etapy skutecznej promocji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

PROMOCJA Promocja jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje „potrzeby nabywców” oraz „pobudza i ukierunkowuje popyt”. System komunikacji mar...

Obiegi chłodnicze

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Obiegi chłodnicze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1680

Obiegi chłodnicze W chłodnictwie i klimatyzacji wyróżniamy dwa rodzaje urządzeń w których realizowane są obiegi chłodnicze: Chłodziarka - urządzenie w którym podstawowym celem jest odprowadzanie ciepła z chłodzonego ośrodka o niższej temperatu...