Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 26

Etapy opracowania nowego produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Etapy opracowania nowego produktu : Badania rynkowe Określenie specyfikacji produktu Poszukiwanie/rozważanie pomysłów Wybór koncepcji produktu Opracowywanie receptur/próby techn./ocena produktów Opracowanie procesu wytwarzania Produkcja próbna Strategia wprowadzenia produktu na rynek Badani...

Nowe trendy w technologii żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Nowe trendy w technologii żywności większość motywacji wyznaczających trendy opracowania nowych lub przyszłościowych technologii żywności to te, które są istotną odpowiedzią nauki o żywności i przetwórstwa na żądania konsumentów wynikające z ich zmieniającego się stylu życia i oczekiwań żywności: ...

Opracowanie produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

OPRACOWANIE PRODUKTU Nowy = dla producenta i/lub konsumenta na danym rynku; nie wytwarzany i nie sprzedawany dotychczas (na rynku światowym, krajowym, lokalnym) = produkt w jakikolwiek sposób nowy dla producenta i/lub konsumenta = nowa linia produkcyjna Ulepszenie/zaktualizowanie do wymagań rynk...

Wybór koncepcji produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Wybór koncepcji produktu z możliwych wariantów wybór tego, który rokuje szanse komercjalizacji, zarobienia pieniędzy Opracowywanie receptur/próby techn./ocena produktów Opracowanie produktu - ujęcie technologiczne O d p o w i e d z i a l n o ś ć / w s p ó ł p r a c a Dział BIR, Handel Zaopatrze...

Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej: Jedna z najważniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki Wartość rynku spożywczego (bez napojów) ok. 100 mld zł Ok. 24% udziału w wartości sprzedaży całego prz...

Styl życia a trendy konsumenckie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Styl życia a trendy konsumenckie wygoda motorem zmiany stylu życia konsumentów. Podejście (oczekiwania) konsumentów: niezdrowe cechy produktu czynnikiem ograniczającym konsumpcję walory sensoryczne - najważniejszym kryterium oceny konsumenckiej, „smak” 56%, „aspekty zdrowotne” 36% wzrost zainte...

Charakterystyka mikrobiologiczna żywności na podstawie odczynu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Apartyzacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2730

CHARAKTERYSTYKA MIKROBIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI NA PODSTAWIE ODCZYNU: Podział teoretyczny: Grupa żywności Przykłady surowców Mikroflora zdolna do rozwoju Żywność mało kwaśna lub niekwaśna pH4,6 Mięso, drób, mleko, ryby, skorupiaki, groszek,

Czynniki wpływające na wzrost i inaktywację mikroorganizmów w żywności...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Apartyzacja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2492

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST I INAKTYWACJĘ MIKROORGANIZMÓW W ŻYWNOŚCI: Temperatura Kwasowość, pH a w wilgotność wł. sorpcyjne dostępność O 2 , poziom CO 2 zawartość i dostępność składników odżywczych obecność substancji antymikrobiologicznych różne rodzaje promieniowania ciśnienie hydrosta...