Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 25

Quantum statis

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 • Żywienie człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Quantum stat is - tyle ile potrzeba ! dozwolone substancje dodatkowe, dla których nie zostały ustalone maksymalne dozwolone poziomy, stosuje się w dawce najniższej, niezbędnej do osiągnięcia zamierzonego celu technologicznego zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną. jeżeli dla dozwolonej substancji ...

Synergizm-optracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 • Żywienie człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Synergizm : 1kg mieszaniny ,95%MSG + 2,5% IMP + 2,5% GMP, może zastąpić 7kg glutaminianu sodu. IMP + MSG (1:19) GMP +MSG (1:19) MALTOL tworzy wrażenie słodkiego posmaku wzmacnia zapach „świeżego pieczywa” tworzy się w czasie prażenia kawy, s...

Udział poszczególnych hydrokoloidów w rynku światowym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 • Żywienie człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1610

Udział poszczególnych hydrokoloidów w rynku światowym (260 tys. ton): żelatyna 46% guma guar 11,8% karagen 8,5% pektyny 7,7% guma arabska 7,7% Gumy polisacharydowe: - homopolisacharydy i heteropolisacharydy - liniowe (guma ksantanowa) i roz...

Właściwości emulgujące i stabilizujące

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 • Żywienie człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1246

Właściwości emulgujące i stabilizujące: Guma arabska - zastosowanie: napoje, cukiernictwo aby pełnić rolę emulgatora i stabilizatora emulsji hydrokoloidy powinny być rozpuszczalne w zimnej wodzie, tworzyć roztwory o niskiej lepkości, charakt...

Żelatyna, właściwości funkcjonalne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 • Żywienie człowieka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2548

ŻELATYNA otrzymywana z kolagenu, inne właściwości niż kolagen; hydrokoloid, wymagane tylko stężenie 3,5%, aby utworzyć żel surowce do wytworzenia żelatyny: - skóry świń (krupon) - skóry cielęce i bydlęce (szpalt) - kości (oseina) - odtłuszcza...

ADI-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 • Żywienie człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

ADI - ilość substancji dodatkowej wyrażona w mg/kg masy ciała człowieka, która pobierana codziennie w ciągu całego życia wraz z pożywieniem i innymi źródłami nie okaże się wg aktualnego stanu wiedzy szkodliwa dla zdrowia. Całkowite dzienne pobranie danej substancji nie stanowi zagrożenia, jeżeli b...

Optymalizacja kosztów produktów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Optymalizacja kosztów produktów O d p o w i e d z i a l n o ś ć / w s p ó ł p r a c a Dział BIR, Handel Zaopatrzenie Produkcja Marketing Receptura surowce podstawowe surowce uzupełniające dodatki logistyka ustalenie receptury surowce i dodatki funkcjonalność składników wyróżniki determinu...

Przygotowanie do przerobu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Przygotowanie do przerobu przygotowanie surowców i składników obróbka wstępna surowce świeże, chłodzone, mrożone sposób przygotowania vs funkcjonalność vs koszty ograniczenie strat surowca cechy fizyczne a procesy jednostkowe optymalizacja obróbki termicz nej poszukiwanie oszczędności energii, wody...

Żywność funkcjonalna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Żywność funkcjonalna Żywność funkcjonalną można wytwarzać przez: Zwiększenie lub zmniejszenie w produkcie określonego pozytywnego lub negatywnego składnika czynnego. Z tą metodą wiąże duże nadzieje genetyka molekularna. Dodając do produktu żywnościowego określone biologiczne składniki Główne kie...

Produkty o wartości dodanej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Produkty o wartości dodanej Wartość dodana: przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji. Według P. Kotlera: „dokonana przez klienta ocena ogólnej zdolności produktu do zaspokojenia jego potrzeb.” Wartość dodana jest dodatkiem do produktów (usług) cech, które sprawiają, że owe prod...