Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 20

Prakseologia-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

prakseologia - nauka o racjonalnym działaniu; działanie musi być racjonalne, aby było skuteczne. 4 zasady racjonalnego działania: Określenie celu działania Przyjmowanie informacji Podjęcie decyzji Realizacja decyzji Różnicą między doradcą...

System transmisji nauki do praktyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

System transmisji nauki do praktyki NAUKA ADAPTACJA PRAKTYKA występujące placówki badawcze; ogniwo twórcze; wytwarzane są innowacje: nowa myśl, wytwór materialny lub niematerialny, np. w rolnictwie nowe odmiany prasy; GMO- genetycznie modyfikowane organizmy- wytwór człowieka 9 akademii rolni...

Doradztwo-wstęp

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Doradztwo Doradztwo spotyka się niemal we wszystkich dziedzinach życia. Doradztwo najogólniej można określić jako udzielanie pomocy. Jest to też wpływanie na innego człowieka. Ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo (ang. extension) - jest dziedziną wiedzy, gdzie upoważnione do tego osoby (dora...

Doradztwo – ćwiczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Doradztwo - ćwiczenia Upowszechnianie - jest jednym z zadań doradztwa; upowszechnianie postępu. Postęp: 1. Postęp rolniczy obejmuje wielką liczbę zmian, udoskonaleń i innowacji. 2. Proces upowszechniania danej innowacji, tzn. okres do przyjęcia jej i zastosowania przez wszystkich rolników, jest zw...

Jak można rozumieć inteligencję

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Jak można rozumieć inteligencję (wyznacznik dynamiki osobowości)? Umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, łatwość rozwiązywania zadań w sposób kreatywny. 4 stopnie sprawności umysłowej: - oligofrenia - zachowania mało-inteligentne - inteligentne - wybitnie inteligentne Określenie...

Metody wpływania na zachowania ludzi

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Metody wpływania na zachowania ludzi: a) Porada - porady potrzebuje ten kto ma konflikt (czyli stan niewiedzy, jakiego wyboru dokonać). Porad udziela się co do tego, które rozwiązanie danego problemu wybrać. Możemy wykorzystać tę metodę, jeżeli: - rolnicy zgadzają się z nami co do charakteru ich pr...

Czynniki determinują efektywność funkcji szkoły

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Formy organizacyjne, które mogą zapewnić wpływ społeczeństwa na szkołę Wewnątrzszkolne i wokółszkolne mieszane ciała-rozwiązywanie wewnętrznych problemów szkół Międzyszkolne ciała-rozwiązywanie problemów wspólnych dla wszystkich lub większości szkół z określonego terenu Regionalne/ogólnokrajowe c...

Jednostka a społeczeństwo-relacje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

Jakie relacje powinny zachodzić miedzy jednostką a społeczeństwem? Trzy teorie na temat stosunku jednostki do społeczeństwa. - Organistyczna (Platon, Spencer) - społeczeństwo jest pierwotne w stosunku do człowieka, jest organizmem i decyduje o naturze, o istocie swej części, jaką jest człowieka. S...

Kultura a natura

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Czy postawy można zmieniać? Trzy procesy zmian postaw: Uleganie. Stosowanie kar i nagród. Identyfikacja (nasycenie związków z grupą lub jednostką). Internalizacja (samorzutnie sterujemy procesem, uwewnętrznienie). W warunkach naturalnych jest zjawisko wzmacniania postaw, mamy możliwość wyboru. W ek...

Nauczyciel jako element środowiska wychowania

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Kim jest nauczyciel w odróżnieniu od pozostałych elementów środowiska wychowania *Nauczyciel: Powinien inicjować bogate interakcje z uczniami i między nimi (a nie skłaniać do pracy indywidualnej). Pomóc uczniom w krytycznym postrzeganiu rzeczywistości, w odkrywaniu, analizowaniu i interpretowaniu...