Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 19

Kryteria podziału turystyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2149

Kryteria podziału turystyki: 1. Dominujący motyw podróży. 2. Liczba uczestników. 3. Wiek uczestników. 4. czas pobytu. 5. Pora roku. 6. Rodzaj zakwaterowania. 7. Środek transportu. 8. Aspekt socjalny. 9. Sposób zorganizowania podróży. 10. Pochodzenie turysty. 11. Przestrzeń i oddziaływanie na środow...

Organizacja turystyki w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1491

Organizacja turystyki w Polsce: -organy rządowe i pozarządowe (parlament, rada ministrów, polska organizacja turystyki, urzędy wojewódzkie- wydziały rozwoju regionalnego), -samorząd, -przedsiębiorstwa turystyczne, organizacje specjalistyczne. Główne zadania departamentu turystyki w MgiP: -przygoto...

Podaż turystyczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

PODAŻ TURYSTYCZNA - w znaczeniu węższym to wolumen dóbr i usług, który wytwórcy przedstawiają po określonej cenie turystom, natomiast w znaczeniu szerszym to całokształt działań wszystkich podmiotów prowadzących działalność zmierzającą do zaspokojenia popytu turystycznego. Elementy podaży turystyc...

Piramida potrzeb turystycznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2688

P iramida potrzeb turystycznych: Marzenia Przeżycia Regeneracja i wzbogacenie sił fizycznych i duchowych Niezbędne walory turystyczne Jedzenie i picie Zakwaterowanie i ubezpieczenie Zmiana środowiska - przejazd wg R Łazarek POPYT TURYSTYCZNY - to wielkość zapotrzebowania na dany

Rynek turystyczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2121

RYNEK TURYSTYCZNY Definicja rynku turystycznego (wg J. Altkorna) - proces w ramach którego nabywcy i sprzedawcy określają, co mają zamiar kupować i na jakich warunkach. Inaczej mówiąc to wzajemne stosunki wynikające z wymiany między dostawcami i odbiorcami, których decyzje kształtują podaż i popyt....

Dobra kulturowe w obrębie działalności turystycznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 959

W obrębie działalności turystycznej można wyodrębnić następujące dobra kulturowe: 1. podmioty, miejsca i zjawiska związane z historią, zabytki architektoniczne, historyczne, miejsca pamięci narodowej. 2. dzieła sztuki i wybory rzemiosła artystycznego, instytucje gromadzące dobra

Podstawowe pojęcia i rys historyczny rozwoju turystyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1309

PODSTAWOWE POJECIA I RYS HISTORYCZNY ROZWOJU TURYSTYKI Rekreacja - odpoczynek, wytchnienie, rozrywka Rekreacyjny - wolny od nauki, zajęć, przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę w nauce, pracy. Przestrzeń rekreacyjna - część przestrzenie geograficznej, posiadająca cechy korzystne do realizacji różny...

Doradztwo jako działalność praktyczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Doradztwo jako działalność praktyczna. Zadaniem doradcy jest pomóc rolnikom tak, aby byli oni w stanie sami sobie pomóc. Jest ograniczona liczba doradców, w Polsce jest ok. 5000 doradców rolniczych na około 2 mln gospodarstw. Jeśli doradca udzielił komus pomocy to nie znaczy, że osoba ta nie powin...

Integralność procesów psychicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Integralność procesów psychicznych - chodzi tu o łączne oddziaływanie na rolnika (pole psychiczne). Te zachowania można ująć jako postawa (jego ustosunkowanie, ocena otaczającego człowieka świata i ocena ludzi, sytuacji, rzeczy, podmiot...

Kategorie zmian wpływających na przyjmowanie się innowacji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Kategorie zmian wpływających na przyjmowanie się innowacji: Nowości polegające na zmianie dotychczasowych maszyn i urządzeń Zmiany częściowe w dotychczasowych operacjach technicznych Całkowite wprowadzenie nowej technologii Zmiany kierunku i systemu gospodarowania Jedne cechy działają dodatnio ...