Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 18

Układ płciowy żeński

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1316

Uk ł ad p ł ciowy ż e ń ski * Przez co jest wytwarzany prąd jajowodu ^ W nabłonku znajdują się komórki urzęsione które na swojej powierzchni zawierają rzęski pomagając przesuwaniu się oocytu w stronę macicy ^ Jajowód ma bardzo grubą błonę mięśni...

Układ płciowy męski

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2646

Uk ł ad p ł ciowy m ę ski * Wymień funkcje najądrza ^ Najądrze zbudowane z kanalików odprowadzających i przewodu najądrza ma na celu wyprowadzenie plemników w kierunku nasieniowodu ^ Komórki komórek walcowatych maja na powierzchni rzęski co ułatwia bierny transport plemników ^ Komórki sześcienne...

Wątroba - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2198

W ą troba * Jakie struktury występują w a) płaciku wrotnym- hepatocyty, kanaliki żółciowe, włókna nerwowe, naczynia krwionośne typu zatokowego, przestrzeń bramno żółciowa, tkanka łącza luźna, lipocyty, komórki Browicza- Kupffera, włókna siateczkowe, naczynia limfatyczne. Ograniczone 3 żyłami środko...

Węzeł chłonny - opis

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1813

W ę ze ł Ch ł onny * Elementy strukturalne rdzenia węzła chłonnego Rdzeń węzła chłonnego *Limfocyty *Komórki Plazmatyczne *Makrofagi *Fibroblasty Struktury: Żyłki z receptorami: Selektynami E * Z jakich rodzajów tkanek zbudowany jest zrąb węz...

Techniki używane w histologii

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

Techniki u ż ywane w histologii * Sprecyzuj dlaczego utrwalamy pobrane tkanki? Pobrane tkanki utrwalamy w celu : ^ Uzyskania materiału zbliżonego do formy przyżyciowej ^ Zapobieżeniu procesowi autolizy ^ Zahamowania działania enzymów ^ Pozbycia się bakterii lub innych związków chorobotwórczych ...

Porównanie rodzajów nabłonków

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Anatomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

Nabłonek jednowarstwowy PŁASKI Nabłonek jednowarstwowy SZEŚCIENNY Nabłonek jednowarstwowy WALCOWATY Nabłonek wielorzędowy (rzekomowielo- Warstwowy) Nabłonek wielowarstwowy PŁASKI Nabłonek wielowarstwowy WALCOWATY F: dializacyjna, filtracyjna,bierny transport Gazów,transcytoza W:nerka, k...

Tkanka łączna właściwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1295

Łą czna w ł a ś ciwa * Co to jest mezenchyma Jest to zarodkowa i płodowa postać tkanki łącznej wywodzącej się z mezodermy. W jej skład wchodzą komórki gwieździste pomiędzy którymi znajduje się bezpostaciowy żel. Taka postać tkanki występuje w m...

Śledziona - budowa i funkcje - Limfocyty B

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2814

Ś ledziona * Gdzie w śledzionie dojrzewają i różnicują się: Limfocyty B - grudki limfatyczne- miazga biała strefa Limfocyty T- strefa okołotętnicza- miazga biała * Wymień wszystkie elementy strukturalne miazgi białej śledziony -Grudki limfa...

Funkcja edukacji kulturowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1043

Funkcja edukacji kulturowej Co to jest kultura? Kultura oznacza sposób, jakość i poziom życia. Kultura inspiruje rozwój turystyki, a turystyka wzbogaca, chroni i popularyzuje dobra kulturowe. Turystyka może być traktowana jako: - element kultury, - przekaz kulturowy, - spotkanie kultur, - czy...

Funkcje turystyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2303

Funkcje turystyki: pozytywne, negatywne; oczekiwane, postulowane, rzeczywiste. Turystyka pełni funkcje w stosunku do: turysty i mieszkańców terenów odwiedzanych w zakresie: - poziomu życia - jakości życia - sensu życia 2) środowiska przyrodniczego 3) gospodarki Funkcja wypoczynkowa: - wypo...