Systemy informacji logistycznej - Hanus Piotr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 6510
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacji logistycznej - Hanus Piotr - strona 1 Systemy informacji logistycznej - Hanus Piotr - strona 2 Systemy informacji logistycznej - Hanus Piotr - strona 3

Fragment notatki:...1. System badań i wywiadu

Monitorowanie procesów logistycznych i warunków w jakich one przebiegają. Są to przykładowo:
potrzeby informacyjne dotyczące budowania bazy danych na temat dostawców, firm transportowych; potrzeby te obejmują m.in.:
określenie warunków technicznych przewozu dla każdego ładunku,
gromadzenie informacji o wszelkich błędach,
warunki przewozu i dostępne środki transportu,
dodatkowe wyposażanie, ładowność i inne
potrzeby informacyjne dotyczące funkcjonowania magazynów, potrzeby te obejmują m.in.:
gromadzenie informacji o rodzaju przejmowanych ładunków,
częstotliwość przyjęć i wydań w podziale czasowym,
rodzaju stosowanych opakowań pomocniczych
błędów i uszkodzeń w poszczególnych fazach
inne procesy: projektowanie wyrobów, analiza dostawców, analiza zapasów...


...Przepływ informacji:
Dostawcy  Zakupy zaopatrzeniowe  Produkcja/usługi  Przyjmowanie zamówień i kontakty z klientami  Klienci
Opis przykładowych funkcji i zadań „operatorów” pod kątem SIL ze względu na przepływ materiałów:
1) konstruktor wyrobu – projektowanie i rozwój wyrobów, prowadzenie kartotek, powiązanie wyrobów i części ze względu na strukturę
2) technolog – projektowanie i rozmieszczanie odpowiednich urządzeń produkcji, projektowanie optymalnych procesów technologicznych, dobór materiałów, określanie czasu wykonania operacji a odnośnie SIL – prowadzenie odpowiednich kartotek
3) kontroler zapasów – planowanie potrzeb materiałowych, określanie poziomów zapasów, prowadzenie ciągłej inwentaryzacji, wycena stanów magazynowych
4) zaopatrzeniowiec – rozpoznawanie rynków zaopatrzenia, ocena dostawców, określenia zapotrzebowania na zakupy, generowanie zamówień, kontrola i weryfikacja zamówionych dostaw...

SYSTEMY INFORMACJI LOGISTYCZNEJ
Prowadzący: dr Piotr Hanus
Konsultacje: Wtorek A 16:00-17:00, 401D
Egzamin: test jednokrotnego wyboru na myślenie
piotr.hanus@ue.katowice.pl
Literatura:
Majewski J. - Informatyka dla logistyki !
Gołembska E., Szymczak M - Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw
Hanus P., Kasperek M. - System informacji w zarządzaniu logistycznym
W1 - 14.02.2012 Treść przedmiotu: w sylabusie, którego jeszcze na WD nie ma
Dane - zapisy pewnych faktów, cech i zdarzeń które mogą być wyrażone liczbowo.
Informacja - to odpowiednio zgromadzone, przetworzone, archiwizowane i udostępnione osobom podejmującym decyzję w sferze logistyki dane logistyczne.
Elementy logistyki (funkcje systemu logistycznego):
transport
magazynowanie
składowanie
realizacja zamówień
Opakowania
System informacji - System informacji logistycznej - zbiór danych przepływających różnymi kanałami pomiędzy elementami tworzącymi system logistyczny
W2 - 28.02.2012 Istota i znaczenie systemu informacji logistycznej (SIL)
Coyle - Zarządzanie logistyczne; rozdział 11, strona 525
Funkcje zarządzania:
planowanie
analizowanie
organizacja
wdrożenie kontrola
Elementy dostarczające niezbędnych informacji:
System badań i wywiadu
Monitorowanie procesów logistycznych i warunków w jakich one przebiegają. Są to przykładowo: potrzeby informacyjne dotyczące budowania bazy danych na temat dostawców, firm transportowych; potrzeby te obejmują m.in.: określenie warunków technicznych przewozu dla każdego ładunku, gromadzenie informacji o wszelkich błędach, warunki przewozu i dostępne środki transportu,
dodatkowe wyposażanie, ładowność i inne
potrzeby informacyjne dotyczące funkcjonowania magazynów, potrzeby te obejmują m.in.:
gromadzenie informacji o rodzaju

(…)

….  Koordynacja planowania dostaw w celu zapewnienia optymalnej sprzedaży i wypełnienia powierzchni magazynowej. Koordynacja działań ad hoc związanych z dostawami.  Tworzenie krótko i długookresowych prognoz i estymacji NSV.  Sporządzanie analiz i raportów
sprzedawca
dyspozytor wysyłki - planowanie dostaw i odbiorów samochodowych; optymalizacja kosztów transportu; dbałość o jakość dostaw; rozliczanie czasu pracy kierowców; zarządzanie flotą przewoźników
kontroler magazynów
kontroler jakości - kontrola jakości dostaw, produkcji w toku i wyrobów gotowych zgodnie z wymaganiami; opiniowanie oraz sporządzanie reklamacji do dostawców, monitorowanie działań korygujących; ocena wzorów i dopuszczanie do produkcji; sporządzanie analiz, raportów; praca w zespołach zadaniowych w ramach doskonalenia jakości; poszerzanie…
… klientów i czynności, które bezpośrednio wiążą się z ich przyjmowaniem i realizacją. Są to przykładowo
gromadzenie informacji o rodzaju zamawianych produktów, częstotliwości, miejscu i sposobie składania zamówienia,
sprawdzanie zamówienia i nadawanie mu statusu
archiwizowanie,
analiza błędów w realizacji zamówień
Podstawowa struktura systemu informacji logistycznej. Elementy SIL
Schemat 2:
Ronald Ballou…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz