Stylistyka - wykłady I semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stylistyka - wykłady I semestr - strona 1 Stylistyka - wykłady I semestr - strona 2 Stylistyka - wykłady I semestr - strona 3

Fragment notatki:


Stylistyka prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz rok akademicki 2012/2013 I semestr 16 października Zakres wykładów: Operacja wypowiedziotwórcza. Ujęcie globalne i sukcesywne.
Analiza toku wypowiedzenia według ciągów myślowych i według następczości linearnej
System języka. Opozycje langue/parole oraz competence/performance Model generatywny języka a kryterium sensowności semantycznej
Dwa aspekty języka: metonimiczny i metaforyczny
Konteksty i pragmatyka komunikowania językowego
Problematyka szyku w polszczyźnie - swoboda i ograniczenia
Rola sztywnych związków gramatycznych, frazeologicznych i składniowych w języku polskim
Styl naukowy na tle innych stylów funkcjonalnych Języka
Cechy naukowego styli. Składnia wypowiedzi naukowych.
Zeno n Klemensiewiz (1961): Każde wypowiedzenie - to wytwór subiektywnej operacji rozciągniętej w czasie; to akt świadomej działalności człowieka, czyli wypowiedzeniotwórczej operacji myślowej, która wymaga skupienia, wysiłku i nie może się obejść bez udziału inteligencji.
Podstawa myślowa wypowiedzi - to, o czym myślimy, a chcemy wypowiedzieć (temat, który chce, rozwinąć - wydarzenie, o którym mamy opowiedzieć; zjawisko, które chcemy opisać; teoria naukowa, którą chcemy wyłożyć itp.)
Tę samą podstawę myślową można rozmaicie rozwinąć, w różnych kształtach kompozycyjnych (zależy od naszej osobowości, nastroju, kompetencji etc.)
Tę samą podstawę myślową rozmawiacie rozwiną różne osobowości - jej językowe sformułowanie zależy także od właściwości myślącego i mówiącego podmiotu
Operacja wypowiedzniotwórcza - 2 etapy: 1) Odcinek podstawy myślowej podlega naprzód rozkładowi na składniki i ich stosunki, dzięki progresywnej analizie myśli: pewien składnik lub pewne składniki stają się strukturalnymi ośrodkami zamierzonej całości wypowiedzenia
2) W drugim, syntetyzującym akcie dokonuje się powiązanie wyodrębnionych ustosunkowanych składników w uporządkowaną całość językowo ukształtowaną: sprecyzowana myśl znajduje swoją formę.
Podsumowanie: przy pomocy instrumentów rozkładamy myśli na czynniki pierwsze, by zbudować przemyślaną strukturę, która będzie tej myśli największym wyrazem; budujemy niepowtarzalne wypowiedzi.
PRZYKŁADY Czy poprawnie jest „W 50 rocznicę…” czy „W 50. rocznicę”? // „W 50-tą rocznicę…” błąd!

(…)

… jest poprawna pisownia tytułu: „Boska komedia” - czy „Boska Komedia”?
W obiegu są dwie wersje tytułu. Np. wydanie z '78 ma zapis „Boska komedia”, ale w Encyklopedii PWN siedmiotomowej w haśle Dante jest „Boska Komedia”.
Jednak w tej sytuacji rozstrzygające jest to, co znajduje się w słowniku ortograficznym („Boska komedia”0.
W sytuacjach, w których spotykamy się z niejednolitą pisownią wyrazów czy połączeń…
…, albo jako przymiotnik, np. To super okazja. Wtedy piszemy osobno. Może być łączony z rzeczownikiem lub przymiotnikiem dla utworzenia wyrazu złożonego, np. superagent, superlekki i wówczas piszemy całość taką łącznie, ponieważ mamy już do czynienia z osobnym wyrazem” prof. Mirosław Skarżyński
W jaki sposób należy zapisać przymiotnik pochodzący od angielskiego słowa mail: mailowy czy mejlowy?
„Przymiotnik ten można pisać na dwa sposoby - albo mailowy, albo mejlowy, tak jak na dwa sposoby można pisać czasownik od rzeczownika mail: mailować, mejlować” prof. Mirosław Skarżyński
Czy w wyrażeniu: zarówno X, jak i Y przed „jak” należy postawić przecinek?
TAK
„Oba człony oddziela się przecinkiem, który stoi przed całym połączeniem jak…, np. Po polsku ubierali się zarówno mieszczanie, jak i szlachta” Słownik…
… („Zasady pisowni i interpunkcji polskiej”)
Która pisownia jest poprawna? Przebywam za granicą czy Przebywam zagranicą?
„Są dwa rzeczowniki: granica i zagranica. Może się Pani zachwycać zagranicą, gdy przebywa Pani za granicą (Polski)” prof. Mirosław Skarżyński
Pytanie o polską pisownię angielskiego słowa Manager. Czy poprawną formą jest Menadżer czy Menedżer?
Menedżer
Nie ma powodu, by pisać to słowo…
….
W zasadzie ośrodek nawiązujący występuje przed ośrodkiem treściowym.
Stąd pomiot bywa przed orzeczeniem, a okoliczniki są po czasowniku (ale już przydawka może być przed wyrazem określanym lub po nim).
PRZYKŁADY:
Czy napis na nagrobku: Grób Rodziny Jędrzejczak jest formą prawidłową? NIE
Grób Rodziny Jędrzejczaków.
Jak należy poprawnie odmienić i pisać skrótowiec (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną…
… bojowa, ale wartość; Nastąpiło obniżenie bojowej wartości drużyny. Inwersja. Przywracamy dobrą kolejność. || Szyk nie jest dowolny, rodzi nieprawidłowości, wieloznaczność niepożądaną, z punktu widzenia strategii autora
Idąc ulicą, zwróciła moją uwagę wystawa sklepowa.
- bo wystawa sklepowa nie idzie ulicą. Idąc - imiesłów czynny, równoczesność czynności
Idąc ulicą, zwróciłam uwagę na wystawę sklepową…
…?
Skróty te piszemy dużymi literami - jako skróty nazw własnych, i bez kropek, zgodnie z zasadami interpunkcji.
Podobnie rozumuje Arystoteles, pisząc: „…”. Słuszność ma autor, pisząc: „…”. Czy przed pisząc potrzebny jest przecinek? TAK
Wg zasad interpunkcji, imiesłowowe równoważniki zda oddzielamy przecinkami od zdania nadrzędnego, nawet jeśli są one nierozwinięte, tzn. składają się tylko z imiesłowu…
… oddali
ktoś trą-cił przy-padkiem ktoś ktoś ktoś
spoj-rzał u-kra-dkiem ktoś…
[przypadku „agramatyzmu”, zamiany zdań w „kupę wyrazów” - cd.]
|| cytaty powyższe: „Umarła klasa” Kantor
(1) Metonimia (przyległość) oraz (2) metafora (podobieństwo)
to dwa narzędzia intelektualnego opanowania rzeczywistości.
pozwala redukować totalność do ograniczonego zbioru elementów; operować fragmentami, cząstkami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz