Stożek świetlny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stożek świetlny - strona 1 Stożek świetlny - strona 2 Stożek świetlny - strona 3

Fragment notatki:

Ad d) Stożek świetlny Dla każdego zdarzenia w czasoprzestrzeni Minkowskiego można zbudować stożek świetlny, który dzieli czasoprzestrzeń (w sposób absolutny, czyli niezależny od układu odniesienia) na trzy obszary:
I Obszar absolutnej przeszłości
II Obszar absolutnej przyszłości
III Obszar względnej teraźniejszości

Stożek świetlny składa się z dwóch stożków matematycznych (geometrycznych) połączonych wierzchołkami.
Stożek rysujemy 3. wymiarowo, faktyczny stożek jest 4. wymiarowy. A - zdarzenie dla którego stożek zbudowaliśmy, na szczycie dwóch stożków matematycznych.
Jeżeli mamy jakiekolwiek zdarzenie A, to stożek swietlny wygląda w sposób następujący - promienie świetlne, które tworzą stożek dolny, następnie przechodzą przez zdarzenie A i tworzą stożek górny.

I obszar - absolutnej przeszłości (obszar możliwych przyczyn); zachodzi przed zdarzeniem O. II obszar - absolutnej przyszłości (obszar możliwych skutków); zachodzi po zdarzeniu O. III obszar - względnej teraźniejszości (obszar akauzalny); znajduje się poza stożkiem [z prawej, z lewej, wszędzie poza stożkiem); równoczesne ze zdarzeniem O następuje A (B jest późniejsze, C jest wcześniejsze). Zależy jednak od wyboru układu odniesienia (od ruchu) → można wybrać taki układ odniesienia, w którym zdarzenie B będzie równoczesne ze zdarzeniem O. T - oś czasu.
X - oś przestrzeni.
(Łac. Kausa - przyczyna; a - nie)
Żadne zdarzenie z trzeciego obszaru nie może być ani przyczyną, ani skutkiem zdarzenia O. Jedynymi przyczynami są zdarzenia z I obszaru, a skutkami z II obszaru.
Zdarzenia względnie równoczesne nie mogą być powiązane przyczynowo, ponieważ oddziaływanie musiałoby osiągnąć prędkość większą niż prędkość c .
Zdarzenia z trzeciego obszaru istnieją w izolacji od zdarzenia O.
Spoglądając w niebo, na gwiazdy widzimy jedynie pewną część obszaru pierwszego. Ad e) Interwał czasoprzestrzeni Interwał czasoprzestrzeni - to odległość przestrzenna między dwoma zdarzeniami minus ich różnica w czasie.
S = x 2 + y 2 + z 2 - c 2 t 2 S - interwał.
d - wyznacza odległość przestrzenną.
t (tau) - wyznacza różnicę w czasie.
Są dwa rodzaje interwałów. 1. interwał przestrzennopodobny (dodatni)

(…)

… (względnie kolokalnych) jest absolutne.
1. Prędkość C = constans, stała światowa (inwariantna).
2. Interwał czasoptrzenny S = constans.
3. Prawa fizyki mają jednakową postać, czyli są niezmiennicze-kowariantne , w dowolnym układzie odniesienia.
(Mają jednakową postać matematyczną).
1. Długość ciała jest względna, wg kontrakcji, czyli skrótu Lorentza: im ciało porusza się szybciej tym jest krótsze.
2…
… to zdarzenia względnie równoczesne (tzn. równoczesne w pewnym układzie odniesienia).
Ich następstwo czasowe jest względne, czyli zależne od wyboru układu odniesienia. Nie narusza to zasady przyczynowości, gdyż zdarzenia względnie równoczesne nie mogą się znajdować w związku przyczynowym (z uwagi na skończoną prędkość rozchodzenia się wszelkich odziaływań , również przyczynowych).
Obszar kauzalny zajmuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz