Sprawdzenie, kalibracja, testowanie naziemnych kamer pomiarowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie, kalibracja, testowanie naziemnych kamer pomiarowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Sprawdzenie, kalibracja, testowanie naziemnych kamer pomiarowych Każda kamera obowiązkowo, okresowo sprawdzana i kalibrowana. sprawdzenie - wykrycie i usunięcie uszkodzeń mechanicznych oraz kontrola poprawności działania kalibracja - wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej tj.: wartości Y 0 ,X 0 , C k oraz dystorsji obiektywu Przykład sprawdzania fototeodolitu UMK 10/1318U: równoległość płaszczyzny obrazu do pionowej osi obrotu instrumentu , dokładność równoległości linii pionowych na skraju zdjęcia ±0,01mm. Jeśli nie ma, doprowadzić do tego drogą kolejnych przybliżeń, zrektyfikować magnetyczną libelą nasadkową którą ustawiamy w górnej płaszczyźnie kamery fototeodolitu i doprowadzamy do górowania przed dokonaniem każdej ekspozycji właściwe zorientowanie kamary fotograficznej względem podstawy teodolitu - warunek spełniony gdy oś optyczna obiektywu będzie leżała w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś celową lunety orientacyjnej, gdy na kole poziomym mamy odczyt zerowy. Sprawdzamy celując na odległy punkt przy odczycie zerowym koła poziomego, za pomocą urządzenia rektyfikacyjnego lub wykonanego zdjęcia sprawdzamy czy wycelowany punkt leży na łącznicy pionowych znaków tłowych. jeśli jest błąd zwalniamy śruby zaciskowe łączące kamerę z podstawą i skręcamy je względem siebie o odpowiedni kąt. światło szczelność kaset - kasety ładujemy materiałem światłoczułym i wystawiamy na 10-15 minut na silne światło. wywołany materiał światłoczuły powinien być całkowicie przeźroczysty, jeśli na marginesach zdjęć wystąpią czarne smugi kasety, należy uszczelnić film czarnym filcem lub usunąć z zestawu. Kalibracja fototeodolitu - fabryczne: wizualnie - bezpośredni pomiar wiązki promieni biegnących od siatki rektyfikacyjnej przez badany obiektyw fotograficznie - bezpośredni pomiar wiązki promieni w oparciu o zdjęcie siatki rektyfikacyjnej wykonane przez badany obiektyw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz