Sławomir Maszewski

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Sławomir Maszewski
  • Historia Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 826

SŁAWOMIR MASZEWSKI USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ OBYWATELE W połowie XVI wieku szlachta stanowiła ok. 500 tys. osób, czyli 8% społeczeństwa. Potem średnia wzrosła do ok. 10%. Ludność Rzeczypospolitej wzrosła wówczas do ok. 8 mln. Liczebność szlachty na tle innych krajów Europy wskazuje pon...

Konstytucja 3 maja-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Sławomir Maszewski
  • Historia Polski
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1162

Sławomir Maszewski KONSTYTUCJA 3 MAJA. ANALIZA. KONSTYTUCJA (łac. constitutum) W dawnej Polsce wszystkie ustawy sejmowe; zespół postanowień sejmowych wpisywanych do Metryki Koronnej i ogłaszanych drukiem. (do Metryki Większej - kan­clerz, do Mniejszej - podkanclerzy; wpisywano przywileje, nadania...