Rybiak - strona 2

Organizmy w sieci wodociągowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Organizmy w sieci wodociągowej. Występowanie i oznaczanie. Rozwój przemysłu i urbanizacji odbija się niekorzystnie na jakości wód powierzchniowych. Jest to problem wielkiej wagi, ponieważ zaopatrzenie ludności w wodę do picia w naszym kraju w 52% jest oparte na ujęciach z wód powierzchniowych. Do ce...

Procesy składające się na samooczyszczanie - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

PROCESY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SAMOOCZYSZCZANIE 1.Transport substancji zawieszonych w wodzie do osadów dennych.Sedymentacja nieorganicznych i organicznych zawiesin. 2 Reakcje zachodzące w wodzie lub na powierzchni cząstek zawieszonych. a. Reakcje chemiczne: Reakcje neutralizacji kwasów zasadami i odwrot...

Wykorzystanie zanieczyszczeń przez bakterie osadu czynnego - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Wykorzystanie zanieczyszczeń przez bakterie osadu czynnego. Po kilku godzinach przetrzymywania ścieków w komorze, są one przepuszczane do osadnika wtórnego, w którym zachodzi oddzielenie kłaczków od oczyszczonych ścieków. Kłaczki osadzają się na dnie osadnika i są recyrkulowane albo z powrotem do k...

Zasada pomiaru aparatem Warburga-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1890

Zasada pomiaru apatarem Warburga: Do pomiaru intensywności oddychania tlenowego wykorzystuje się metodę manometrycznego oznaczania spadku ciśnienia tlenu spowodowanego jego zużyciem na procesy utleniania substratu. Ze względu na to, że ubytkowi tlenu - w trakcie oddychania tlenowego- towarzyszy prz...