rodki prawne służące łagodzeniu skutków zwolnień - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rodki prawne służące łagodzeniu skutków zwolnień - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Środki prawne służące łagodzeniu skutków zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników
Takie rozwiązanie stos. pracy stanowi przesłankę do nabycia przez zwolnionego pracownika uprawnień określonych w omawianej ustawie, a także podstawę pewnych preferencji na gruncie przepisów niektórych innych ustaw.
Z mocy ust. z 13 marca 2003 pracownik nabywa prawo:
DO ODPRAWY PIENIEŻNEJ (art.8)
Odprawa przysługuje każdemu pracownikowi zwolnionemu w ramach zwoln. grupow., bez żadnych dodatkowych warunków, w wysokości (A) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracował on krócej niż 2 lata u danego pracodawcy, (B) dwumiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracował on od 2 do 8 lat, (C) trzymiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracował on ponad 8 lat u danego pracodawcy.
[Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli obecny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego, z mocy art.231k.p. albo z mocy odrębnych przepisów.
W razie zbiegu prawa do odprawy tego typu z prawem do innych świadczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy ( prawo do odprawy emerytalnej bądź rentowej ) pracownikowi należą się wszystkie te świadczenia łącznie. PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO PONOWNEGO ZATRUDNIENIA (art. 9)
(- u dotychczasowego pracodawcy)
Jeżeli pracodawca będzie zatrudniał ponownie pracowników w tej samej grupie zawodowej, do której należy zwolniony pracownik, powinien go ponownie zatrudnić, jeżeli pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Obowiązek zatrudnienia trwa przez 15 miesięcy od dnia rozwiązania stos. pr.
Przedłożenie ponownej oferty pracy przez pracodawcę, zależy od tego czy zwolniony pracownik zgłosił wcześniej zamiar powrotu do pracodawcy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz