Robert Oktaba

Ekonomia- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1239

David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA - MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach b.szczegółowo EKONOMIA - nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decydu...

Formularz rekrutacyjny ze zmianami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Projekt „Kapitał dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez ARR MARR S.A., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-007/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsi...

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Jak działa rynek pracy? Wtorek, 20 marca 2007  15:05 | Autor: Jacek Socha Problemem Polski jest wysokie bezrobocie, ale jest nim również najniższy w UE wskaźnik aktywności zawodowej ludności. Analiza ekonomiczna rynku pracy obejmuje przede wszystkim czynniki determinujące popyt na pracę (czyli zap...

Globalizacja-materiały do dyskusji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Oto kilka informacji, które mogą być przydatne w trakcie dyskusji: MATERIAŁY POMOCNICZE • tekst „ W globalnej sieci”, • dane statystyczne dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce, • studium przypadku „Bez nas nie pojadą”, • papierowe kapelusze, po 2 sztuki w kolorach: żółty, czerwony, niebieski, ...

Makroekonomia-zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1645

MAKROEKONOMIA - ZAGADNIENIA WSTĘPNE Zadanie 1. Makroekonomia jest nauką o: przedsiębiorstwie funkcjonowaniu gospodarki jako całości zachowaniu się ludzi w ramach pojedynczych podmiotów gospodarczych działalności państwa, zmierzającej do osiągnięcia określonych celów Zadanie 2. Wskaż, które z ...

Referat o podmiotach gospodarczych na polskim rynku turystycznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Działalność podmiotów zagranicznych na polskim rynku turystycznym w aspekcie współcześnie zachodzących procesów i zjawisk. 1. Zagadnienia wstępne Na polskim rynku funkcjonuje wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw turystycznych, które dzięki zróżnicowaniu swoich produktów i nasilonej działa...

Zagadnienie cykl koniukturalny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

31. CYKL KONIUNKTURALNY Pojęcie trendu i cyklu Tendencja rozwojowa (trend) produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań. Cyklem koniunkturalnym (ang. business c...

Zagadnienie- handel międzynarodowy, polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721

33. HANDEL MIĘDZYNARODOWY: POLITYKA HANDLOWA STRUKTURA GEOGRAFICZNA HANDLU ŚWIATOWEGO Prawie połowa obrotów handlu światowego dokonuje się w grupie krajów uprzemysłowionych, na kraje tej grupy przypada ok. 2/3 światowego eksportu, docho...

Zagadnienie-kapitał i ziemia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

13. KAPITAŁ I ZIEMIA: UZUPEŁNIENIE ANALIZY RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI. Rozwój przemysłu wymaga zwiększenia zasobów kapitałowych, tzn. liczby maszyn, sprzętu, budynków fabrycznych i biurowych, etc. Inwestycje oznaczają powiększenie kapitału w gospodarce. Funkcjonalny podział dochodu informuje o propo...

Zagadnienie-makroekonomia gospodarki otwartej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

29. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ makroekonomia gospodarki otwartej - analiza gospodarki, w której ważną rolę odgrywają transakcje z zagranicą. Przy formułowaniu założeń polityki makroekonomicznej w krajach o gospodarce otwartej dominującą rolę odgrywają różne uwarunkowania międzynarodowe. 29.1...