Przew. kwal. II Stanisław Żukowski - strona 3

Problemy kierowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Problemy kierowania ZARZĄDZANIE- wiążę się z koordynacją pewnych działań po to aby osiągnąć cel Kierownik- to ktoś kto zarządza i kieruje instytucją UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE -umiejętności techniczne -umiejętności społeczne -umiejętności koncepcyjne ROLE KIEROWNICZE -rola międzyludzka -

Racjonalna organizacja pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

WYMOGI RACJONALNEJ ORGANIZACJI PRACY Sprawność pracy adm - ozn że ma ona działać sprężyście i elastycznie, a zarazem odznaczać się dużą wydajnością pracy, którą można mierzyć tak kryteriami finansowymi (tania adm.) jak i czasem zużytym na wykonanie zadania. Sprawność działania zależy od *struktury ...

Rola prawa w administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

Rola prawa w adm publ. PRAWO - w poważnym stopniu kształtuje adm. Działalność adm publ musi być uregulowana prawem. Art. 7 Konstytucji RP stanowi „ Organy władzy publ działają na podstawie i w granicach prawa” Prawo: 1.tworzy strukturę adm (ustrój) - prawo stanowi istotny elem ustroju państwa i w...

Stanowiska pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Stanowiska pracy w administracji Stanowiska pracy : a) w ujęciu przestrzennym ( funkcjonalnym) - miejsce pracy (odpowiednio wyposażona część przestrzeni) gdzie wykonuje się zadania administracyjne b) w ujęciu hierarchicznym- miejsce pracy w strukturze organizacyjnej innych stanowisk PODSTAWOWY PODZI...

Struktury organizacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Struktury organizacyjne ogół różnych podmiotów, które zostały utworzone na podstawie ustaw; wyposażone w odpowiednie zadania i kompetencje, władztwo administracyjne - jej działania są poparte

Ustój państwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

USTRÓJ PAŃSTWA *Państwo absolutne (policyjne) *Liberalne państwo prawne (państwo „stóż nocny”) monarchia konstytucyjna, republika *„Państwo dobrobytu” - welfare state *Socjalne państwo prawne (

Władza wykonawcza - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

WŁADZA PUBLICZNA W PAŃSTWIE O CHARAKTERZE WYKONAWCZYM: Prezydent: Organy Kontroli Państwowej: Podmioty Administracji Publicznej: szczególny organ władzy wykonawczej. służą kontroli instytucji państwowych - prokuratura . Podmioty Administracji Publicznej: Administracja Państwowa:

Więzi organizacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

Więzi organizacyjne Przez więź organizacyjną rozumie się jakoś wyróżniony rodzaj stosunków między częściami instytucji (ludźmi i składnikami zasobów). Więzi organizacyjne wyrażają się przepływem nośników informacji albo innych rzeczy między częściami instytucji. Gdy więzi organizacyjne się utrwalają...