Przew. kwal. II Stanisław Żukowski

note /search

Aspekt przedmiotowy administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1561

Aspekt przedmiotowy (funkcjonalny) administracji Funkcja porządkowo - reglamentacyjna związana z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego. Zwana czasem po prostu reglamentacyjną, dotyczącą regulowania życia obywateli (np. kodeksem drogowym). Funkcja świadcząca, czyli świadczenia

Badania nad administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Miejsce nauki o administracji w systemie badań nad administracją publiczną Na przełomie lat 50-60 koncepcja samoistnej nauki administracji jako dyscypliny kompleksowej, związane jest z charakterystycznymi cechami administracji publicznej tego okresu. W głównej mierze chodzi tu o narastające komplik...

Budowa struktur administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875

Organizacja systemu administracji publicznej Budowa struktur administracji publicznej Przy kształtowaniu struktur aparatu administracji należy uwzględniać zalecenia teorii organizacji, która daje wskazówki m.in. dotyczące modelu instytucji działania zespołowego (Z. Leoński) Na budowę aparatu adm. p...

Cechy nauki o administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

Cechy nauki o administracji ROLA NAUKI ADMINISTRACJI polega: -udział w tworzeniu projektu regulacji prawnej -polega na obserwacji i badaniu funkcjonowania administracji' -ingeruje bardzo dużo dziedzin wiedzy na rzecz administrowania. Administracja jest koordynatorem procesów ekonomicznych, społe...

Czynniki kształtujące administracje - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1757

. Czynniki kształtujące administrację kształt, ustrój, organizacja państwa: koncepcje ideologiczne, idee, które zakładają, jakie to ma być państwo (np. czy państwo totalitarne, czy liberalne itp.), idee przekształcają się w konkretne koncepcje polityczne - muszą przyjąć postać zasad konstytucyjny...

Nauka o administracji - definicje

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1638

Podręczniki: Nauka administr - Zbigniew Leoński 5 wydanie Zarys nauki admini - Jan Łukasiewicz Adm publ, zagadnienia ogólne - Hubert Izdebski, Michał Kulesza EGZAMIN : pisemny...

Działalność wewnętrzna administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Działalność wewnętrzna administracji Każde stanowisko prowadzi tego typu działalność Podział na administrację zewnętrzną (efekt wewnętrznej) i wewnętrzną. - obywatele interesują się zewnętrzną (np. akty stanowienia prawa) - z punktu widzenia pracowników działalność wewnętrzna to ciąg czynności w p...

Działalność zewnętrzna administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Działalność zewnętrzna administracji SFERA ZEWNĘTRZNA KIEROWANIA ADMINISTRACJI NASZYM ŻYCIEM kieruje społeczeństwem w sferze zewnętrznej, nie ma podporządkowania hierarchicznego!, społeczeństwo związane jest z prawem., administracja jest aktywna w organizowaniu naszego życia, sądownictwo nie - o...

Geneza nauki administracyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2142

GENEZA nauki administracji Podnoszenie efektywności władzy państwowej i jej wykonywania, techniki rządzenia - to myśli stale towarzyszące rozwojowi cywilizacji. Pierwotnie zakotwiczone w filozofii. Źródłem nauki admi była filozofia Kiedy doszło do powstania genezy nauki adm ? - nauka występuje po j...

Instrukcja kancelaryjna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1400

INSTRUKCJA KANCELARYJNA reguluje: -zasady przyjętego systemu kancelaryjnego [czy mamy biuro podatku itp., jaka reguła została przyjęta] -podział prac biurowych -zasady obiegu pism -zasady przyjmowania, otwierania a także rozdzielania pism/wpływów -tryb przeglądania i przydzielania wpływów poszc...